Veelgestelde vragen

Categorieën
Hoe wijzig ik mijn mail- of woonadres en bankgegevens als lid?

Check regelmatig jouw SBN-profiel. Dit kan ieder SBN-lid digitaal via de button “mijn SBN-profiel” op onze website organiseren, deze button vind je ook op de homepage linksboven.

Weet je jouw wachtwoord gekoppeld aan jouw lidnummer niet meer? Een nieuw wachtwoord kan je op ieder gewenst moment opnieuw aanvragen. Klik dan via bovengenoemde button op de blauwe tekstlink “inloggegevens opvragen”.

Onze tips:
– zijn er meerdere leden binnen een gezin ingeschreven via hetzelfde emailadres? Vraag in dat geval altijd per lidnummer een wachtwoord aan.
– check ook altijd even je spamfilter mocht je het nieuwe wachtwoord nog niet per mail ontvangen hebben.
– ontvang je geen wachtwoord per email? Dan klopt het emailadres dat wij van jou geregistreerd hebben waarschijnlijk niet meer. Stuur in dat geval even een mailtje met jouw naam en SBN-lidnummer aan het bondsbureau.
– voor inschrijvingen aan een survivalrun dien je je met de bij ons geregistreerde gegevens aan te melden om foutmeldingen te voorkomen.

Vragen over problemen bij inschrijvingen voor een survivalrun voor SBN-leden

Sinds februari 2018 passen we een strengere controle toe in verband met verscherpte regels in de privacy wetgeving. Voor SBN-leden betekent dit dat je jouw lidnummer opgeeft en vervolgens jouw persoonsgegevens verder invult. Onze ledendatabase controleert daarna of het opgegeven SBN-lidnummer en de daaraan gekoppelde persoonsgegevens matchen met jouw inschrijfgegevens voor een survivalrun.
Door deze aanpassing constateer je wellicht dat jouw gegevens in onze ledenadministratie niet meer actueel zijn. Je krijgt hiervan een foutmelding in rode tekst tijdens jouw inschrijving voor een survivalrun.

Om dit op te lossen vragen we je jouw SBN-profiel met contactgegevens online te checken en waar nodig te wijzigen. Dit kan ieder SBN-lid digitaal via de button “mijn SBN-profiel” op onze website organiseren, deze button vind je op de homepage linksboven.

Weet je jouw wachtwoord gekoppeld aan jouw lidnummer niet meer? Een nieuw wachtwoord kan je op ieder gewenst moment opnieuw aanvragen. Klik dan via bovengenoemde button op de blauwe tekstlink “inloggegevens opvragen”.

Onze tips:

  • Zijn er meerdere leden binnen een gezin ingeschreven via hetzelfde emailadres? Vraag in dat geval altijd per lidnummer een wachtwoord aan.
  • Check ook altijd even je spamfilter mocht je het nieuwe wachtwoord nog niet per mail ontvangen hebben.
  • Ontvang je geen wachtwoord per email? Dan klopt het emailadres dat wij van jou geregistreerd hebben waarschijnlijk niet meer. Stuur in dat geval dan even een mailtje met jouw naam en SBN-lidnummer aan het bondsbureau.
Zijn er vaste kleuren t-shirts bepaald voor de wedstrijdcategorieën?

Om duidelijk te maken wie aan welke wedstrijdcategorie deelneemt, heeft iedere wedstrijdcategorie (jeugd en volwassenen) een vaste kleur shirt. Deze kleuren zijn verplicht bij elke wedstrijd en blijven het hele seizoen gelijk.

De volgende kleuren zijn bepaald per wedstrijdcategorie en zijn ook bekend bij de SBN Shirtshop:
– Lange Survivalrun (LSR): zwart
– Middellange Survivalrun (MSR): rood
– Korte Survivalrun (KSR): koningsblauw
– Jeugd Survivalrun 15-17 (JSR): felgeel
– Jeugd Survivalrun 12-14 (JSR): oranje
– Jeugd Survivalrun 10-11 (JSR): gras-/varengroen
– Jeugd Survivalrun 8-9 (JSR) : geen vastgestelde kleur
Daarnaast heeft ook de BSR zijn eigen kleur. Deze is vastgesteld als legergroen.

De recreatieve categorieën mogen geen gebruik maken van de vastgestelde kleuren voor wedstrijdcategorieën, ook niet als er bij een survivalrun geen wedstrijdcategorieën gelopen worden.

Alle deelnemers aan de Korte, Middellange en Lange Survivalrun krijgen een sneldrogend (geen katoenen) shirt. Atleten uitkomend in de eerste startgroep heren en eerste startgroep dames krijgen een sneldrogend maatshirt.

Moeten we als trainingsgroep onze trainingsdagen en -tijden aan de SBN doorgeven?

Om de gegevens op onze website up-to-date en juist te kunnen vermelden, ontvangen we graag de trainingstijden en -dagen zoals binnen de trainingsgroepen van toepassing zijn. Trainingen welke plaatsvinden onder begeleiding van deskundige trainers aangesteld door jullie bestuur vallen onder onze auspiciën, er is nog geen vormeis verplichting voor trainers voor jeugd en/of volwassenen. Als bestuur van de trainingsgroep bepaal je en leg je vast dat jullie trainers deskundig genoeg zijn om leiding te geven bij trainingen.

SBN-lidmaatschap en/of wedstrijdlicentie; tips over aanmelden of afmelden

Aanmelden als lid van de SBN kan via onze website, op de homepage vind je rechtsboven de button “lid worden”. Een wedstrijdlicentie vraag je aan vanuit jouw online SBN-Profiel. Voor een JSR (jeugd) wedstrijdlicentie zijn geen kwalificatiepunten benodigd.

Een afmelding als lid van de SBN of opzegging van een wedstrijdlicentie organiseer je ook via jouw online SBN-profiel. Opzegging van het lidmaatschap en/of wedstrijdlicentie dient altijd voor 1 september plaats te vinden.

 

SBN promotiepakket voor wedstrijdorganisaties

Met de inzet van het promotiepakket voor wedstrijdorganisaties streven we naar een herkenbare uitstraling van de SBN-survivalruns. Uiteraard zal dit niet ten koste gaan van bestaande, eigen sponsoruitingen. Deze kunnen samen met het promotiepakket ingezet worden.

Meer informatie over het promotiepakket vind je hier. We hebben ook deze video van het SBN promotiepakket gemaakt, deze geeft je alvast een goede indruk.

We hopen van harte dat je er gebruik van gaat maken en wensen jullie veel succes met alle voorbereidingen en de organisatie van jullie survivalrun dit seizoen! Neem bij verdere vragen hierover gerust contact op met het bondsbureau.

Hoe kan ik me aansluiten bij de Parcourscommissie?

Geweldig dat je onze PC wil komen versterken! We bieden een knoopcursus aan zodat je alle ins en outs van het knopen kent en kunt toepassen tijdens de keuring van het survivalrun wedstrijdparcours of de trainingsbaan. Stuur onze voorzitter van de Parcourscommissie, Hans te Velthuis een berichtje per mail op parcourscommissie@survivalrunbond.nl over jezelf en jouw beschikbaarheid en we nemen contact met je op.

Klachtenwijzer en vertrouwenscontactpersoon SBN

Deze klachtenwijzer wijst je op weg naar de passende route voor jouw vraag.

Heb je een klacht meld je dan bij onze vertrouwenscontactpersoon, bij haar kun je melding doen als er sprake is van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. Ons vertrouwenscontactpersoon is Lenie Heijboer, zij is bereikbaar op 0612577760 en via vertrouwenspersoon@survivalrunbond.nl.

Bij Lenie kan ieder aangesloten lid van de SBN terecht als er vragen zijn, dit geldt natuurlijk ook voor trainers en ouders.
Alles wat je belangrijk vindt mag je melden. Ook als je als buitenstaander of omstander iets waarneemt dat niet goed voelt, wil je dit misschien ergens melden. We verwijzen je tevens graag naar onze Veilige Sport pagina.

De SBN is aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak. Dit instituut kent de volgende reglementen welke je bij isr.nl kan downloaden:

  • Tuchtreglement
  • Reglement Seksuele intimidatie
  • Reglement Matchfixing
  • Dopingreglement

Daarnaast kun je ook altijd terecht bij de NOC*NSF hulplijn, deze is dag en nacht bereikbaar. Het nummer is 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut).