Eregalerij

Om de waardering voor een lid, dat zich op een exceptionele wijze voor de SBN of voor survivalrun in het algemeen verdienstelijk heeft gemaakt, tot uitdrukking te brengen, heeft de SBN twee formele opties:

  • Benoeming tot Erelid
  • Benoeming tot Lid van Verdienste

Een Erelidmaatschap is de hoogste onderscheiding die de SBN kent en kan alleen met instemming van de ALV worden toegekend. Het Lidmaatschap van Verdienste kan zelfstandig door het bestuur worden toegekend.

De bijdragen van eenieder die zich op vrijwillige basis inzet voor survivalrun worden bijzonder gewaardeerd. Om in aanmerking te komen voor een Erelidmaatschap of Lidmaatschap van Verdienste dienen de geleverde bijdragen substantieel boven die prestaties uit te stijgen.

Via deze procedure is in te zien welke stappen voor een benoeming nodig zijn.

Een overzicht van onze Ereleden:

Naam Functie Aftreden Erelid
Henry Wezenberg
Derk-Jan Bovenmars
Eddy te Woerd
Stef Beunk
Marita Klein Gebbink
Kees van Hoof †
Hans te Velthuis
Secretaris dagelijks bestuur SBN (oprichting)
Penningmeester dagelijks bestuur SBN (oprichting)
Voorzitter dagelijks bestuur SBN (oprichting)
Interim voorzitter 1997 - 2000
Secretaris SBN 1994 - 2001 | uitslagenverwerking wedstrijden
Bestuurslid SBN en lid Parcourscommissie 1993 - 2001
Bestuurslid SBN 1993 - 2018 en voorzitter Parcourscommissie 1993 - heden
1992
1994
1996
2000
2001
2001
2018
1992
1994
1996
2000
2001
2002
2018

Een overzicht van onze Leden van Verdienste:

Naam Functie Aftreden Lid van verdienste
Martijn Rikkerink
Irene te Velthuis
Teun de Laat
Mark Huizinga
Carel Wolters
Henk Bos
André Gorter
Huub Scharenborg
Frank Koelewijn
Webmaster SBN 2008-2017
Actief ondersteunen van Hans te Velthuis bij zijn bestuurstaken
Hoofdredacteur, bestuurslid Pr & Communicatie 2014-2020
Voorzitter 2015-2019
Penningmeester 2015-2020
Secretaris 2013-2018
Voorzitter 2019-2021
Secretaris 2019-2022
Algemeen bestuurslid 2016-2022
2017
    -
2020
2019
2020
2018
2021
2022
2022
2018
2018
2020
2020
2020
2020
2021
2022
2022