Eregalerij

Om de waardering voor een lid, dat zich op een exceptionele wijze voor de SBN of voor survivalrun in het algemeen verdienstelijk heeft gemaakt, tot uitdrukking te brengen, heeft de SBN twee formele opties:

  • Benoeming tot Erelid
  • Benoeming tot Lid van Verdienste

Een Erelidmaatschap is de hoogste onderscheiding die de SBN kent en kan alleen met instemming van de ALV worden toegekend. Het Lidmaatschap van Verdienste kan zelfstandig door het bestuur worden toegekend.

De bijdragen van eenieder die zich op vrijwillige basis inzet voor survivalrun worden bijzonder gewaardeerd. Om in aanmerking te komen voor een Erelidmaatschap of Lidmaatschap van Verdienste dienen de geleverde bijdragen substantieel boven die prestaties uit te stijgen.

Een overzicht van onze Ereleden:

Naam Functie Aftreden Erelid
Henry Wezenberg
Derk-Jan Bovenmars
Eddy te Woerd 
Stef Beunk  
Marita Klein Gebbink
Kees van Hoof †
Secretaris dagelijks bestuur SBN (oprichting) 
Penningmeester dagelijks bestuur SBN (oprichting)
Voorzitter dagelijks bestuur SBN (oprichting)  
Interim voorzitter 1997 - 2000 
Secretaris SBN 1994 - 2001 | uitslagenverwerking wedstrijden
Bestuurslid SBN en lid Parcourscommissie 1993 - 2001
1992
1994
1996
2000
2001
2001
1992
1994
1996
2000
2001
2002

Een overzicht van onze Leden van Verdienste:

Naam Functie Aftreden Erelid
Martijn Rikkerink Webmaster SBN 2008-2017  2017 2018