Eregalerij

Om de waardering voor een lid, dat zich op een exceptionele wijze voor de SBN of voor survivalrun in het algemeen verdienstelijk heeft gemaakt, tot uitdrukking te brengen, heeft de SBN twee formele opties:

  • Benoeming tot Erelid
  • Benoeming tot Lid van Verdienste

 

Een Erelidmaatschap is de hoogste onderscheiding die de SBN kent en kan alleen met instemming van de ALV worden toegekend. Het Lidmaatschap van Verdienste kan zelfstandig door het bestuur worden toegekend.

De bijdragen van eenieder die zich op vrijwillige basis inzet voor survivalrun worden bijzonder gewaardeerd. Om in aanmerking te komen voor een Erelidmaatschap of Lidmaatschap van Verdienste dienen de geleverde bijdragen substantieel boven die prestaties uit te stijgen.