Visie & Missie

De visie beschrijft de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de missie door Survivalrun Bond Nederland. Ook het toekomstbeeld van Survivalrun Bond Nederland (SBN) valt hieronder. De SBN staat voor de belangen van individuele survivalrunners, trainingsgroepen en wedstrijdorganisaties waarbij de ontwikkeling van survivalrun centraal staat.

Visie: De SBN staat voor de belangen van individuele survivalrunners, trainingsgroepen en wedstrijdorganisaties. Hierbij staat de ontwikkeling van survivalrun centraal. Deze groeiende sport moet voor zowel jong als oud en voor zowel recreatieve als wedstrijdsporters toegankelijk en uitdagend blijven.Dit betekent dat we ons inzetten voor een breed sportaanbod, met deskundige begeleiding in een veilige omgeving. ‘We’ zijn de gepassioneerde vrijwilligers en professionals die onze trainingsgroepen, wedstrijdorganisaties en individuele leden actief ondersteunen en faciliteren.We promoten en positioneren survivalrun en onderhouden duurzame relaties met onze leden en andere relevante partijen.

Missie: De SBN staat voor het bevorderen van survivalrun voor een breed publiek, waarbij het draait om het afleggen van een veilig parcours met natuurlijke en gebouwde hindernissen, gedurende het hele jaar.

Kernwaarde: Strijd tegen de elementen, veilig, deskundig én samen

Lees meer in het meerjarenbeleidsplan van de SBN voor de periode 2021+