Visie & Missie

De visie beschrijft de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de missie door Survivalrun Bond Nederland. Ook het toekomstbeeld van Survivalrun Bond Nederland (SBN) valt hieronder. De SBN staat voor de belangen van individuele survivalrunners, trainingsgroepen en wedstrijdorganisaties waarbij de ontwikkeling van survivalrun centraal staat.

Deze groeiende sport moet voor zowel jong als oud en voor zowel recreatieve als wedstrijdsporters toegankelijk en sociaal blijven. Dit betekent dat we ons inzetten voor een passend aanbod, met passende begeleiding in een passende omgeving. Hierbij ondersteunen en faciliteren we actief onze trainingsgroepen, onze wedstrijdorganisaties en alle deelnemers aan survivalruns, waarbij veiligheid wordt geborgd.

We promoten en positioneren survivalrun en onderhouden duurzame relaties met onze leden en andere relevante partijen.

De missie beschrijft het bestaansrecht, de ziel en de betekenis van de Survivalrun Bond Nederland.

De SBN staat voor het bevorderen van survivalrun voor een breed publiek, waarbij het draait om het afleggen van een veilig parcours van natuurlijke en gebouwde hindernissen in de natuur onder verschillende weersomstandigheden.

Lees meer in het meerjarenbeleidsplan van de SBN voor de periode 2016-2020.