ALV – Algemene Leden Vergadering

We houden sinds 2016 2x per jaar een Algemene Leden Vergadering, 1x een voorjaars-ALV in april en 1x een najaars-ALV in november. In de voorjaars-ALV kunnen we alle voorbereidingen treffen en voorwaarden ter stemming brengen voor start in het nieuwe seizoen welke altijd op 1 september begint. In de najaars-ALV blikken we vooral terug op het vorige seizoen.

We houden onze ALV op Hotel- en Congrescentrum Papendal te Arnhem, we sturen alle leden een maand vooraf onze uitnodiging voor deze vergadering per mail. We heten iedereen van harte welkom en met jouw opkomst draag je jouw steentje bij aan de besluitvormingsproces binnen de SBN.

Je vindt historie plus notulen van alle gepubliceerde stukken van onze ALV's door op de gewenste button met datum/jaartal te klikken.

Ledenvergaderingen 2021

Klik op onderstaande links om de publicatiestukken van deze voorjaars-ALV in te zien en te downloaden:

  1. Notulen najaars-ALV 30 oktober 2020
  2. Mededelingen voorjaars-ALV 2021
  3. Drie voorstellen voorjaars-ALV 2021
  4. Bijlage bij ALV-voorstel 2 - vacature medewerker ICT+Ledenadministratie
  5. Meerjarenbeleidsplan 2021+
  6. Jaarplan seizoen 2021/2022
  7. Begroting seizoen 2021/2022
  8. Vragen & antwoorden uit regionale afstembijeenkomsten

 

Vragen/opmerkingen over de gepubliceerde stukken ontvangen we graag uiterlijk 1 april op bondsbureau@survivalrunbond.nl. De vragen/opmerkingen zullen voorafgaande aan de ALV door het bestuur worden beantwoord en vervolgens ter inzage weer op de website worden gepubliceerd, zodat iedereen hiervan kennis kan nemen. De beantwoording vindt dus niet tijdens de ALV plaats.

Ledenvergaderingen 2020

Ledenvergaderingen 2019

Ledenvergaderingen 2018

Ledenvergaderingen 2017

Klik op onderstaand links om de stukken van deze najaars-ALV in te zien:

notulen ALV op 10 november 2017 bij Papendal te Arnhem

ALV presentatie zoals gehouden op 10.11.2017