Structuur & organisatie

De Survivalrun Bond Nederland is een overkoepelende sportbond die streeft naar een brede beoefening van de survivalsport. Vele wedstrijdorganisaties en trainingsgroepen in Nederland en België zijn bij de SBN aangesloten.

In de officiële teksten van de SBN willen we graag helder en consequent communiceren. De SBN schrijfwijzer geeft duidelijkheid over de juiste benamingen en schrijfwijzen binnen onze sport. De SBN zal deze schrijfwijzer hanteren in al haar communicatie-uitingen, zoals website, magazine, e-mail, brieven en reglementen.

Ons besturingsmodel vind je hier uitgebreid toegelicht. De bestuurssamenstelling en namen van onze commissievoorzitters, regio-ambassadeurs en leden van overige teams zijn:

Bestuur
voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid Parcourscommissie
bestuurslid juridische zaken
bestuurslid pr & communicatie
bestuurslid ICT
algemeen bestuurslid
Andre Gorter
Huub Scharenborg
Marco Stoute
vacature
Frank Koelewijn
Nynke de Jong
Ron van Ommeren
Lenneke van der Heide
voorzitter@survivalrunbond.nl secretaris@survivalrunbond.nl penningmeester@survivalrunbond.nl info@survivalrunbond.nl verzekering@survivalrunbond.nl pr@survivalrunbond.nl
ron.vanommeren@survivalrunbond.nl
lenneke.vanderheide@survivalrunbond.nl

 

SBN bondsbureau
secretariaat & ledenadministratie Marloes Boersma, Nicole Snijders & Jochem Schutten bondsbureau@survivalrunbond.nl

 

Regio's
regio-ambassadeur Noord
regio-ambassadeur Oost
regio-ambassadeur Zuid
regio-ambassadeur Midden
Robert-Jan Ritsema
Vacature
Bram Hurkmans
Vacature
regionoord@survivalrunbond.nl regiooost@survivalrunbond.nl regiozuid@survivalrunbond.nl regiomidden@survivalrunbond.nl

 

Commissie voorzitters
Parcourscommissie
Commissie Wedstrijdzaken
Commissie Technische Zaken
Commissie Pr & Communicatie
Commissie ICT
Deskundigheidsbevordering
Hans te Velthuis
Theo Posthumus
Vacature
Elske Idzenga
Interim: Ron van Ommeren
John Wiggerman
parcourscommissie@survivalrunbond.nl
wedstrijd.com@survivalrunbond.nl technisch.com@survivalrunbond.nl pr.com@survivalrunbond.nl automatisering.com@survivalrunbond.nl deskundigheid.com@survivalrunbond.nl