Structuur & organisatie

De Survivalrun Bond Nederland is een overkoepelende sportbond die streeft naar een brede beoefening van de survivalsport. Vele wedstrijdorganisaties en trainingsgroepen in Nederland en België zijn bij de SBN aangesloten.

In de officiële teksten van de SBN willen we graag helder en consequent communiceren. De SBN schrijfwijzer geeft duidelijkheid over de juiste benamingen en schrijfwijzen binnen onze sport. De SBN zal deze schrijfwijzer hanteren in al haar communicatie-uitingen, zoals website, magazine, e-mail, brieven en reglementen.

Ons besturingsmodel vind je hier uitgebreid toegelicht. De bestuurssamenstelling en namen van onze commissievoorzitters, regio-ambassadeurs en leden van overige teams zijn:

Bestuur    
voorzitter
secretaris
penningmeester
voorzitter Parcourscommissie
bestuurslid juridische zaken
bestuurslid pr & communicatie algemeen bestuurslid
Mark Huizinga
Henk Bos
Carel Wolters
Hans te Velthuis
Frank Koelewijn
Teun de Laat
Simon in 't Veld
voorzitter@survivalrunbond.nl secretaris@survivalrunbond.nl penningmeester@survivalrunbond.nl parcourscommissie@survivalrunbond.nl verzekering@survivalrunbond.nl pr@survivalrunbond.nl simonintveld@survivalrunbond.nl

 

SBN bondssecretariaat    
secretariaat & ledenadministratie Marloes van Groningen secretariaat@survivalrunbond.nl

 

Regio's    
regio-ambassadeur Noord
regio-ambassadeur Oost
regio-ambassadeur Zuid
regio-ambassadeur Midden
Sytze Jonker
Willem Warmerdam
Bram Hurkmans
Marcel Janssen
regionoord@survivalrunbond.nl regiooost@survivalrunbond.nl regiozuid@survivalrunbond.nl regiomidden@survivalrunbond.nl

 

Commissie voorzitters    
Commissie Wedstrijdzaken
Commissie Technische Zaken
Commissie Financiële & Juridische Zaken Commissie PR & Communicatie
Commissie ICT Commissie Deskundigheidsbevordering
Theo Posthumus
Wim Meilink
Carel Wolters
Teun de Laat
Gerko Weening
Jeroen Bolks
wedstrijd.com@survivalrunbond.nl technisch.com@survivalrunbond.nl financien.com@survivalbond.nl pr.com@survivalrunbond.nl automatisering.com@survivalrunbond.nl deskundigheid.com@survivalrunbond.nl