Structuur & organisatie

De Survivalrun Bond Nederland is een overkoepelende sportbond die streeft naar een brede beoefening van de survivalsport. Vele wedstrijdorganisaties en trainingsgroepen in Nederland en België zijn bij de SBN aangesloten.

In de officiële teksten van de SBN willen we graag helder en consequent communiceren. De SBN schrijfwijzer geeft duidelijkheid over de juiste benamingen en schrijfwijzen binnen onze sport. De SBN zal deze schrijfwijzer hanteren in al haar communicatie-uitingen, zoals website, magazine, e-mail, brieven en reglementen.

Ons besturingsmodel vind je hier uitgebreid toegelicht. De bestuurssamenstelling en namen van onze commissievoorzitters, regio-ambassadeurs en leden van overige teams zijn:

Bestuur
voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid Parcourscommissie
bestuurslid ICT
algemeen bestuurslid
Mark Ribbers
Jeaninne Haijemaije
Ian Geschiere
Wubbe-Jan Wieske
Tom Koehorst
Gijs Terlouw
voorzitter@survivalrunbond.nl secretaris@survivalrunbond.nl penningmeester@survivalrunbond.nl wubbe-jan.wieske@survivalrunbond.nl
tom.koehorst@survivalrunbond.nl
gijs.terlouw@survivalrunbond.nl

 

SBN bondsbureau
directeur

bondsbureau & ledenadministratie

adviseur TG & WO

medewerker opleidingen

(beleids)medewerker Parcours & Technische zaken

pr & communicatie

Jochem Schutten

Marloes Boersma, Nicole Snijders, Mareen Hennen

Thom van Cappellen

Nicole Jonk

Vincent Derks

Ilona van der Werf

directeur@survivalrunbond.nl

bondsbureau@survivalrunbond.nl

thom.vancappellen@survivalrunbond.nl

bondsbureau@survivalrunbond.nl

vincent.derks@survivalrunbond.nl

pr@survivalrunbond.nl

 

Regio's
regio-ambassadeur Noord
regio-ambassadeur Oost
regio-ambassadeur Zuid
regio-ambassadeur Midden
Robert-Jan Ritsema
Anja Schutten
Max van Thiel
Maarten Postema
regionoord@survivalrunbond.nl regiooost@survivalrunbond.nl regiozuid@survivalrunbond.nl

regiomidden@survivalrunbond.nl

 

Commissie voorzitters
Parcourscommissie
Commissie Wedstrijdzaken
Commissie Technische Zaken
Commissie Pr & Communicatie
Commissie ICT
Deskundigheidsbevordering
Commissie Duurzaamheid                      Bezwaarcommissie
Hans te Velthuis
Axel van Ruitenbeek
Arjan Schutten
Ymke van Cappellen
Tom Koehorst
John Wiggerman
Jora Steennis                                  Carel Wolters
parcourscommissie@survivalrunbond.nl
wedstrijd.com@survivalrunbond.nl technisch.com@survivalrunbond.nl pr.com@survivalrunbond.nl automatisering.com@survivalrunbond.nl deskundigheid.com@survivalrunbond.nl
duurzaamheid@survivalrunbond.nl.          bezwaarcommissie@surivalrunbond.nl

 

Organogram SBN