Duurzamere bewegwijzering bij survivalruns

Duurzamere bewegwijzering bij survivalruns

Vanaf het komende wedstrijdseizoen introduceert de Survivalrun Bond Nederland (SBN) nieuwe richtlijnen die zorgen voor duurzamere bewegwijzering bij survivalruns. Tijdens de voorjaars-ALV is er ingestemd met wijzigingen in de parcoursvoorschriften, waardoor wedstrijdorganisaties meer vrijheid krijgen in hun keuze van materiaal voor bewegwijzering.

Duurzaam initiatief
Onder de nieuwe regels wordt het mogelijk om herbruikbaar materiaal te gebruiken voor bewegwijzering, in plaats van het traditionele rood-witte plastic lint. De aangepaste voorschriften stellen dat bij voorkeur het parcours moet worden aangegeven met herbruikbaar materiaal, zoals borden met gekleurde stickers of prints, eventueel gecombineerd met lint. Dit draagt bij aan een duurzamere uitvoering van survivalruns, zonder in te boeten op de duidelijkheid van de route voor de deelnemers.

De SBN heeft besloten te stoppen met de inkoop en korting op afzetlint voor wedstrijdorganisaties. Het vrijgekomen budget wordt ingezet voor de aanschaf van duurzame bewegwijzering die wedstrijdorganisaties kunnen lenen.

Impact op het milieu
Deze verandering komt voort uit een voorstel van de Commissie Duurzaamheid, die in 2023 berekende dat een gemiddelde survivalrun van 8 km meer dan 10 kg niet-recyclebaar plastic afval genereert*. Bij 40 wedstrijden van 8 km per jaar komt dat overeen met een uitstoot van 1.381.200 kg CO2**. Om deze hoeveelheid CO2 te compenseren, zouden er jaarlijks 55.000 bomen moeten worden geplant of zouden auto’s 9 miljoen kilometer minder moeten rijden. De commissie heeft ook vastgesteld dat de impact van (half-plastic) drinkbekers en shirts vergelijkbaar is.

Door de nieuwe richtlijnen wordt deze milieubelasting aanzienlijk verminderd.

Vooruitgang en flexibiliteit
Hoewel het rood-witte lint nog steeds mag worden gebruikt, bieden de nieuwe richtlijnen meer flexibiliteit. Wedstrijdorganisaties kunnen nu kiezen voor alternatieve bewegwijzering, zolang deze duidelijk is. De afgelopen jaren hebben enkele wedstrijdorganisaties al succesvolle pilots uitgevoerd met herbruikbare bewegwijzering. Succesfactoren in deze pilots waren het plaatsen van de borden op korte afstand van elkaar (20-30m), het gebruik van lichte, niet-natuurlijke kleuren (fel geel of oranje) en het van tevoren informeren van de deelnemers.

De Shirtshop zal voor wedstrijdorganisaties komend seizoen twee sets herbruikbare bewegwijzeringspijlen ter beschikking stellen. Dit bevordert de uniformiteit bij de survivalruns, zonder de kosten voor wedstrijdorganisaties te verhogen en wat zelfs een mogelijke kostenbesparing oplevert, aangezien er minder lint ingekocht hoeft te worden. Hoewel 62% van de SBN-leden aangaf bereid te zijn om meer te betalen voor duurzamere bewegwijzering***, wil de SBN samen met de aangesloten wedstrijdorganisaties verhogingen van inschrijfgelden liever voorkomen.

Toekomstgericht
Het streven naar duurzaamheid en professionaliteit in de survivalrunwereld wordt hiermee versterkt. De SBN zet zich in voor milieuvriendelijke oplossingen, terwijl de wedstrijdorganisaties de vrijheid hebben om hun ideale bewegwijzering te kiezen. Deze veranderingen zorgen ervoor dat survivalruns een stap zetten naar een duurzamere toekomst, zonder hun karakter te verliezen.

Bronnen: *ACV Nederland, ** Rapport. Milieukentallen van verpakkingen voor de verpakkingenbelasting in Nederland, 2007, *** Ledenenquête SBN 2022