Opleidingshuis

Inleiding

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het SBN Opleidingshuis door de Commissie Deskundigheidsbevordering en het bestuur. Daarnaast heeft er regelmatig terugkoppeling plaats gevonden met het Academie voor Sportkader van het NOC*NSF.
Tijdens het ontwikkelen heeft voorop gestaan dat er zo spoedig mogelijk een begin moet worden gemaakt met het waarderen / certificeren van het huidige trainersbestand. Hiertoe zijn de cursussen ATS en BTS uitgewerkt. In tweede instantie worden nieuwe trainers opgeleid en worden de overige cursussen uitgewerkt.


Doelstellingen van het SBN Opleidingshuis
- verhoging van de kwalitatieve ondergrens van survivalruntrainingen bij SBN erkende trainingsgroepen
- nieuwsgierigheid wekken bij trainingsgroepen voor verdieping en daarmee de sport verder
  professionaliseren

Het verder professionaliseren van de sport wordt dan bereikt door:
- verhoging veiligheid SBN trainingsgroepen (belang leden, ouders en trainingsgroep)
- verhoging kwaliteit van trainingen (belang leden)
- betere onderhandelingspositie t.o.v. verzekeraars (belang SBN en trainingsgroep)
- invullen van verantwoordelijkheid als bestuur naar ouders en kinderen
- invulling volwassen sport
- invulling lidmaatschap NOC*NS

 

Opleidingsfilosofie
De onderstaande factoren hebben de opleidingsfilosofie bepaald voor het SBN Opleidingshuis
- waarderen bestaande trainers o.b.v. criteria
- specifieke cursussen voor verschillende doelgroepen
- toetsing kwaliteit SBN erkende opleiders (m.b.t. de wijze van opleiden)
- registreren SBN trainers
- (op termijn) structuur om trainerslicentie te behouden (her- en bijscholing)


Op dit moment zijn alleen de cursussen ATS en BTS uitgewerkt. In de nabije toekomst zullen de overige cursussen worden uitgewerkt.

Het SBN Opleidingshuis bestaat uit de volgende cursussen:

- Assistent Trainer Survivalrun (ATS) met als doel dat trainingen e.d. van SBN erkende
trainingsgroepen, onder leiding van een trainer, gedegen worden ondersteund met vnl.
accent op veiligheid en structuur, (niet zelfstandig / assistent)
- Basis Trainer Survivalrun (BTS) met als doel om zelfstandig, al dan niet met ATS’ ers, een
training voor te bereiden, uit te voeren, te evalueren en indien nodig aan te passen, (eerste
fase zelfstandig werken)
- Specialisaties / verdiepingen:
Wedstrijdtrainer (WTS), Jeugdtrainer (JTS), Doelgroepen trainer (DTS)
- Special tasks (STS): een op zichzelf staande cursusdag met de meest voorkomende
coördinatieve onderdelen (kayakken, hakken, boogschieten etc.)
- Bondstrainer Survivalrun (BS): met als doel het kunnen verzorgen van de diverse
trainerscursussen survivalrun


ATS criteria per 1 maart 2022

 1. Seizoenslidmaatschap van de SBN bij aanmelding & deelname aan opleiding;
 2. Minimaal 16 jaar op het moment van aanmelden;
 3. VOG voor code 12 & 84, niet ouder van twee jaar op de dag van aanmelding;
 4. Bij aanmelding 1 SBN-Survivalrun gelopen met behoud van bandje.

 

Aanmeldformulier & aanmeldprotocol per 1 maart 2022

Aanmeldformulier ATS
Aanmeldprotocol ATS

BTS criteria per 1 maart 2022

 1. Seizoenslidmaatschap van de SBN bij aanmelding & deelname aan cursus;
 2. Minimaal 18 jaar op het moment van aanmelden;
 3. VOG voor code 12 & 84, niet ouder van twee jaar op de dag van aanmelding;
 4. Verklaring voldoende survivalrun ervaring (5 individuele survivalruns met bandje);
 5. Aantoonbare EHBO ervaring (cursus, workshop of opleiding op gebied van EHBO – cursus reanimatie volstaat bijvoorbeeld niet);
 6. Diploma van opleiding niveau 3 Sport & Bewegen, CIOS, equivalent of hoger;
 7. Bewijs van ervaring met het werken met touwen/knopen, volgende bewijsstukken worden geaccepteerd:
  • Deelnamecertificaat ATS;
  • Bewijs van deelname knoopcursus SBN;
  • Bewijs van deelname WOMT (Werken Op en Met Touwen);
  • Bewijs van deelname WOH-specialist Defensie.

 

Voldoe je aan criteria 1, 2, 3, 4 en 5 = je kunt je aanmelden voor de BTS. Voldoe je aan criteria 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 = je kunt je aanmelden voor een PvB

Aanmeldformulier & aanmeldprotocol per 1 maart 2022

Aanmeldformulier BTS
Aanmeldprotocol BTS


Proeve van Bekwaamheid (PvB)

Je sluit de BTS af met een PvB. Tijdens het PvB geef jij een training en wordt er op basis van die training een reflectiegesprek met jou afgenomen. Mocht dit alles met een voldoende afgesloten worden ontvang jij het BTS-certificaat!

PvB's vinden plaats op PvB-dagen. Via onderstaande button meer informatie hierover en de mogelijkheid om je aan te melden voor een PvB.


Heb je een cursuslocatie beschikbaar?

Wil je als trainingsgroep jouw locatie beschikbaar stellen voor een cursusdag laat het ons bondsbureau dan weten.

We willen bij een cursusdag graag gebruik maken van onze trainingslocaties en een theorieruimte in de buurt voor +/- 15 personen is daarbij ook gewenst. Wij zorgen zelf voor een laptop, beamer en scherm.

Indien mogelijk wel met toiletten en de mogelijkheid tot zetten van koffie en thee tegen vergoeding.


Presentatie van de voorlichtingsavond op 9 februari 2018
Hier vind je de presentatie over het SBN Opleidingshuis, zoals gepresenteerd bij Sportcentrum Papendal in Arnhem voor de trainingsgroepen op die avond.


EHBO cursus

Wist je dat je als SBN-lid korting krijgt op een EHBO cursus? Livis biedt EHBO cursussen aan die jou leren om zelfverzekerd te handelen in situaties waar eerste hulp verleend moet worden. Wil je als SBN-lid een cursus volgen? Schrijf je dan in via de website van Livis. Je kunt natuurlijk ook met een groepje trainers of leden deelnemen. Hoe meer EHBO'ers, hoe beter! 

Je kan kiezen uit 4 cursussen.

 • Reanimatie bij Volwassenen (van €59,95 voor €54,45)
 • Online cursus Eerste hulp aan sporters (van €19,95 voor €15,13)
 • Online cursus EHBO Onderwijs voor Baby's en Kinderen (van €29,23 voor €27,23)
 • EHBO bij Volwassenen - (van €99,95 voor €95,11)

Meer informatie over het SBN Opleidinghuis:

Veelgestelde vragen: