Gedragscode binnen survivalrun

< Terug

Wij hechten veel waarde aan een sportomgeving die gebaseerd is op respect, integriteit en samenwerking. Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld die de belangrijkste waarden benadrukt die wij als SBN hoog in het vizier hebben. Deze gedragscode geeft duidelijke richtlijnen voor wat survivalrunners van elkaar mogen verwachten, hoe wij elkaar kunnen ondersteunen en aanspreken en hoe wij samen een veilige en positieve sportervaring kunnen bevorderen binnen survivalrun. Door ons te houden aan deze gedragscode, dragen wij bij aan een hechte en respectvolle gemeenschap waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt.


NATUUR

Wij koesteren de natuur en streven ernaar om deze duurzaam te beheren. We zorgen ervoor dat we geen afval achterlaten en doen ons best om de omgeving in dezelfde staat achter te laten als waarin we deze aantroffen. Bovendien zetten we ons in om milieubewuste keuzes te maken, zoals het minimaliseren van onze ecologische voetafdruk en het bevorderen van recycling en hergebruik. Door deze principes te volgen, dragen we bij aan het behoud van de natuur voor toekomstige generaties en inspireren we anderen om hetzelfde te doen.


STRIJD

Survivalrun staat bol van strijd: we strijden tegen de elementen, dagen onze grenzen uit en concurreren eerlijk met elkaar. Deze strijd vormt de kern van onze sport, waarbij we zowel fysieke als mentale kracht testen en ontwikkelen. Door elkaar te respecteren, zorgen we voor een inspirerende sportomgeving waar iedereen het beste uit zichzelf kan halen.


SAMEN

Survivalrun maken en beleven we samen, ongeacht iemands achtergrond, overtuiging of andere eigenschappen. Deze inclusiviteit en saamhorigheid staan centraal in de survivalrun-gemeenschap. Samen overwinnen we hindernissen, ondersteunen we elkaar en vieren we elkaars successen. Door samen te werken en iedereen te waarderen, creëren we een omgeving waar iedereen zich welkom en geaccepteerd voelt en waar we gezamenlijk de uitdagingen van survivalrun aangaan.


RESPECT

Wij behandelen iedereen binnen onze sport respectvol, in woord en gebaar. Dit geldt voor medesporters, toeschouwers en vooral voor de vele vrijwilligers die het kapitaal van onze sport vormen. Hun inzet en toewijding zijn van onschatbare waarde en daar zijn we bijzonder zuinig op. Daarnaast respecteren we de regels en zorgen we ervoor dat we zorgvuldig en netjes omgaan met alle materialen.


FAIR PLAY

De wedstrijdorganisaties streven ernaar alle deelnemers een eerlijk speelveld te bieden, zodat iedereen gelijke kansen heeft om zijn of haar beste prestaties te leveren. Deelnemers strijden op correcte wijze met hun concurrenten, waarbij sportiviteit en respect centraal staan. Wij houden ons aan de reglementen en volgen de aanwijzingen van trainers en juryposten nauwgezet op. Door deze principes te volgen, zorgen we voor een eerlijke en rechtvaardige competitie waarin iedereen zich kan ontwikkelen en excelleren.


ROOKVRIJ

Sporten en roken gaan niet samen. Om die reden sluit de SBN zich aan bij het initiatief van NOC*NSF voor een rookvrije sportomgeving in 2025. Daarom ontmoedigen wij roken op alle locaties waar survivalruns plaatsvinden. Door een rookvrije omgeving te bevorderen, ondersteunen we de gezondheid en welzijn van alle deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers. Zo dragen we bij aan een positieve en gezonde sportervaring voor iedereen. Meer weten over een rookvrije sportomgeving? Kijk dan hier op onze website.