Algemene voorwaarden

Het Huishoudelijk Reglement van de SBN bevat regelingen over onderwerpen, waarover in de Statuten van de SBN is bepaald deze bij huishoudelijk reglement nader te regelen, alsmede over die zaken, waarvan nadere reglementering noodzakelijk of wenselijk wordt geacht.

Voor alle survivalrun deelnemers inclusief SBN-leden, wedstrijdorganisaties en trainingsgroepen onder auspiciën van de SBN is ons Algemeen Reglement van toepassing.

De wedstrijdorganisaties en trainingsgroepen, onder auspiciën van de SBN, zijn verantwoordelijk voor een veilig parcours, opgebouwd en in stand gehouden conform de Parcoursvoorschriften zoals gepubliceerd op de website van de SBN. Op alle deelnemers van deze survivalrun is het deelnemersreglement van de SBN en mogelijk een wedstrijdspecifiek reglement van toepassing. Lees deze reglementen door voor je deelneemt aan de survivalrun.

Als deelnemer aan deze survivalrun conformeer ik mij aan het deelnemersreglement van de SBN. Ik ben mij er van bewust dat deelname aan een survivalrun risico’s met zich mee brengt.

Als deelnemer draag ik zelf de verantwoordelijkheid voor mijn veiligheid. De wedstrijdorganisatie en/of de SBN zijn niet aansprakelijk voor blessures, letsel en/of schade die voortvloeien uit ongevallen ten gevolge van de voor een survivalrun gebruikelijke risico’s.

Deze risico’s ontstaan onder andere door oneffen/ruw terrein, natuurlijke obstakels (o.a. takken, boomstammen, kuilen, sloten, akkers), waterpartijen, duikers, bruggen en hindernissen (gebouwd conform de parcoursvoorschriften).