Voorjaars ALV op 19 april

Voorjaars ALV op 19 april

Op vrijdag 19 april houdt het bestuur van de Survivalrun Bond Nederland de voorjaars-ALV (Algemene Leden Vergadering).
Leden zijn van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. De stukken vind je hier: Stukken ALV

Locatie: Hotel / Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3 in Arnhem.

De agenda ziet er als volgt uit:

Ontvangst (met koffie & thee): 19.15 uur

Opening en mededelingen door voorzitter: 19.45 uur

1. Notulen vorige ALV door voorzitter
2. PvA voor komend jaar door de voorzitters van de verschillende commissies:
a. Commissie Financiële & Juridische Zaken
b. Parcourscommissie & Commissie Technische Zaken
c. Commissie Pr & Communicatie
d. Commissie ICT
e. Commissie Deskundigheidsbevordering
f. Commissie Wedstrijdzaken

Pauze

3. Voorstel medisch begeleider
4. Voorstel startvolgorde
5. Voorstel uitbreiding werkorganisatie
6. Jaarplan 2019/2020 door voorzitter
7. Begroting 2019/2020 door penningmeester

Rondvraag

Sluiting door voorzitter: rond 23.00 uur