Verzekeringen

Aanvullende Ongevallenverzekering voor atleten

Voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op een van onderstaande verzekeringen is dat zowel de trainingsgroep, wedstrijdorganisatie en individuele atleet bij de SBN aangesloten moet zijn. Dit geldt ook voor zogenaamde dagleden die op basis van een daginschrijving deelnemen aan een survivalrun. Daarnaast dienen het parcours en de trainingslocatie door de Parcourscommissie van de SBN te zijn beoordeeld conform haar richtlijnen.

Deze verzekering van de SBN voor survivalrunatleten heeft als doel financiële gevolgen van een ongeval van individuele deelnemers aan een survivalrun of trainingsmoment te beperken. Deze verzekering zal na onderzoek uitkeren als je als een atleet bij beoefening van survivalrun sportletsel oploopt, waarvan de kosten (deels) niet worden vergoed door de eigen ziektekostenverzekering. Het eigen risico is hierbij uitgesloten.

Vergoed wordt een maximaal bedrag van € 7.500 voor geneeskundige behandeling, € 75.000 bij blijvende invaliditeit en € 15.000 bij overlijden.

Train je bij een bij de SBN aangesloten trainingsgroep dan is een SBN-lidmaatschap verplicht. Belangrijke voorwaarde voor verzekering is dat je op een door de SBN goedgekeurd parcours traint.

Indien er zich een (letsel) schade voordoet, dan vragen we je de trainingsgroep of wedstrijdorganisatie in te schakelen en samen het ongevallenmeldingsformulier in te vullen. Het volledig ingevulde formulier kan verstuurd worden aan bondsbureau@survivalrunbond.nl. Na ontvangst en beoordeling zal het bondsbureau contact opnemen met de atleet en organisatie.

Een blessure kan niet als ongeval gemeld worden en valt ook niet onder onze aanvullende ongevallenverzekering. Wanneer van tevoren duidelijk is dat er geen letsel is en/of alle ziektekosten via de ziektekostenverzekering van de atleet vergoed worden, hoeft er geen ongevallenmelding gedaan te worden. Neem gerust contact met het bondsbureau op bij twijfel na een ongeval of als gedacht wordt dat in de toekomst blijvende klachten zullen zijn.

Letsel opgelopen tijdens een commerciële activiteit op de trainingslocatie is uitgesloten van verzekering via de SBN.  Bekijk onze Ongevallenpolis.

Aanvullende Aansprakelijksheidsverzekering voor trainingsgroepen en wedstrijdorganisaties

Bij zaakschade vragen we je bij de trainingsgroep of wedstrijdorganisatie eerst hiervan melding te doen, zij kunnen contact opnemen met bondsbureau@survivalrunbond.nl. Het bondsbureau zal na overleg met de secretaris de vervolgstappen met alle partijen doornemen.

Een schadeformulier wordt door degene die schade lijdt ingevuld. Lukt dit niet, dan ondersteunt de trainingsgroep of wedstrijdorganisatie hierbij. Als de vereniging of organisatie hier niet in kan assisteren, zal het bestuur van de SBN hier zoveel mogelijk in voorzien. Bekijk onze AVB-polis.

Aanvullende Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor trainingsgroepen en wedstrijdorganisaties

De SBN heeft per 1 september 2022 een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor al haar wedstrijdorganisaties en trainingsgroepen, alle leden-organisaties van de SBN zijn zonder extra kosten automatisch verzekerd voor een maximaal bedrag van € 500.000,-.

Individuele bestuurstaken zijn de collectieve verantwoordelijkheid van het gehele bestuur van een vereniging of stichting. Hierdoor kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor fouten of misstappen van medebestuurders en kan er beslag worden gelegd op privévermogen.

Wanneer bestuurders op een verantwoorde manier invulling geven aan hun taken, is de kans op persoonlijke aansprakelijkheid niet zo groot. Echter, de kosten van het verweer tegen een claim op grond van bestuurdersaansprakelijkheid kunnen zo hoog oplopen, dat alleen dat risico het aangaan van een verzekering al zou kunnen rechtvaardigen.

Mocht je vragen hebben over de nieuwe bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, over de beëindiging van je huidige contract of anderszins neem dan gerust contact op per mail met Marloes Boersma of Huub Scharenborg via bondsbureau@survivalrunbond.nl.

Bekijk onze Bestuurdersaansprakelijkheidspolis via HDI Gerling Verzekeringen NV

 

In het document Verzekeringen en rechtspersonen vind je meer uitleg over de verzekeringen van de SBN.