Verslag voorjaars-ALV 21 april 2023

Verslag voorjaars-ALV 21 april 2023

Op 21 april was het tijd voor de jaarlijkse voorjaars-ALV. De voorjaars-ALV stond in het in teken van vooruitblikken op seizoen 2023/2024. In onderstaande beknopte verslag nemen we de belangrijkste zaken met je door.

Een zestal voorstellen zijn aan de algemene vergadering voorgelegd, deze zijn allen aangenomen. Voorstel 1 inzake kampioenschappen is voorafgaand aan de ALV ingetrokken.

Voorstel 2: Toeschouwers
Voorstel 3: JSR 8-9 afschaffen
Voorstel 4: Uniformiteit in hindernisuitvoering
Voorstel 5: Starten bij late opkomst
Voorstel 6: Contributieverhoging
Voorstel 7: Uitbreiden bezwaarcommissie

Bekijk de voorstellen hier.

Dit geldt ook voor het jaarplan seizoen 2023/2024 en de bijbehorende begroting seizoen. Wij gaan in het komende seizoen aan de slag met alle doelstellingen!

Daarnaast hebben we Ian Geschiere mogen verwelkomen tot het bestuur, de algemene vergadering stemde unaniem in met zijn toetreden tot het bestuur. Welkome en veel succes!

Het gehele verslag van de ALV kun je teruglezen in de notulen.

Voor in de agenda: de najaars-ALV wordt gehouden op vrijdag 27 oktober 2023.