Verslag najaars-ALV 27 oktober 2023

Verslag najaars-ALV 27 oktober 2023

Op vrijdag 27 oktober 2023 vond de najaars-ALV plaats. Tijdens deze vergadering blikten we terug op het seizoen 2022/2023 en namen we afscheid van vertrekkende bestuursleden, terwijl we nieuwe bestuursleden verwelkomden. Hieronder vind je een beknopt verslag van de avond waarin we de belangrijkste zaken met je delen.

De avond begon met een korte update van Mareen Hennen (medewerker van het bondsbureau) over FOYS. Enkele weken geleden stapte de SBN over op een nieuw ledenadministratiesysteem van “Focus On Your Sport” (FOYS). Na een wat moeizaam begin, wat normaal is bij de overstap naar een nieuw systeem, werken we nu hard om de laatste uitdagingen op te lossen. We hebben er vertrouwen in dat FOYS binnenkort vlekkeloos zal werken voor onze leden.

Terugblik seizoen 2022/2023
Vervolgens kregen de verschillende commissies het woord en gaven ze een korte terugblik op het seizoen 2022/2023. Hebben de commissies hun doelen bereikt? Dit kun je nalezen in de notulen. Wat wel duidelijk werd, is dat sommige commissies goed bemand zijn, terwijl er bij andere commissies een tekort aan mankracht is om goed te kunnen functioneren. De Commissie Deskundigheidsbevordering, Commissie Pr & Communicatie en de Parcourscommissie hebben allemaal behoefte aan meer ondersteuning. Lijkt het jou wat om een bijdrage te leveren op één van deze vakgebieden voor de SBN? Bekijk dan de commissieomschrijvingen.

Alle aanwezigen bij de ALV ontvingen een hardcopy van het jaarverslag, inclusief de jaarrekening. De inhoud hiervan werd tijdens de ALV toegelicht. De aanwezige SBN-leden hebben zowel het jaarverslag als de jaarrekening goedgekeurd en het bestuur decharge verleend.

Elk seizoen wordt er een jaarplan opgesteld waarin de doelstellingen en ambities van de SBN voor dat seizoen zijn vastgelegd. Positief is dat het aantal leden, TG’s en WO’s groeit, wat betekent dat steeds meer Nederlanders survivalrun ontdekken. Dit is een zeer positieve ontwikkeling! Het jaarplan voor het seizoen 2022/2023 bevatte veel ambitieuze doelstellingen, maar deze zijn helaas niet allemaal behaald.

Op dit moment zijn we nog op zoek naar een regio-ambassadeur voor de regio Zuid. De regio-ambassadeur is de schakel tussen de regio en het bestuur; een belangrijk klankbord voor het bestuur om goed te peilen wat er speelt en te horen waar de behoeften liggen. Misschien is dit iets voor jou? Laat het ons dan weten.

 
Vervolgens was het woord aan de directeur, Mark Huizinga. Hij vertelde over de personele wijzigingen bij het bondsbureau. Zo is Emily Legtenberg vertrokken als medewerker pr & communicatie. In september is Ilona van der Werf aangenomen voor deze functie. Ook Jochem Schutten heeft de SBN verlaten. Aangezien hij een veelzijdige medewerker was met een breed spectrum aan taken, is besloten om zijn functie op te vangen met twee nieuwe medewerkers: Nicole Jonk, medewerker opleidingen, en Thom van Cappellen, adviseur TG’s & WO’s. Daarna was het de beurt aan de directeur, Mark Huizinga, om zijn vertrek aan te kondigen. Hij zal begin 2024 de SBN verlaten; de werving voor zijn opvolger is momenteel gaande. Mark blikte kort terug op zijn jaren als voorzitter en directeur bij de SBN.

Voorstel
Gewoonlijk worden voorstellen ingediend tijdens de voorjaars-ALV, maar deze keer was er ook een voorstel in het najaar. Het betrof het ‘Voorstel vergoeding PC voor doordeweekse feestdag’. Je kunt het volledige voorstel hier teruglezen. Het voorstel werd door een ruime meerderheid van de aanwezige SBN-leden aangenomen.

Wisseling van de wacht
De avond stond ook in het teken van afscheid. Voor Marco Stoute (penningmeester), Nynke de Jong (pr & communicatie), Ron van Ommeren (ICT) en Lenneke van der Heide (algemeen bestuurslid) was de ALV hun laatste taak als bestuurslid. Na één termijn namen zij alle vier afscheid. Na een dankwoord van voorzitter Mark Ribbers en een klein presentje als blijk van waardering, mochten zij de bestuurstafel verlaten. Gelukkig hebben we vier waardige opvolgers gevonden. Na een korte introductie werden zij alle vier unaniem verkozen door de aanwezige SBN-leden. We verwelkomen Gijs Terlouw, Jeaninne Haijemaije, Wubbe-Jan Wieske en Tom Koehorst. De komende weken zal het nieuwe bestuur de portefeuilles verdelen.

 

We sloten de avond met een jubileum. Op 18 juni 2023 was de 25e editie van de Survivalrun in Harreveld. Traditiegetrouw belonen wij dat met een cheque voor de organisatie die Marijn Domhof in ontvangst nam.

Het volledige verslag van de ALV kun je teruglezen in de concept-notulen. De notulen worden pas definitief vastgesteld in de voorjaars-ALV 2024

Noteer alvast in je agenda: de voorjaars-ALV zal plaatsvinden op vrijdag 19 april 2024.