Vaststelling klassementen seizoen 2020-2021

Vaststelling klassementen seizoen 2020-2021

Het afgelopen wedstrijdseizoen 2019/2020 kwam in april abrupt tot een einde doordat sportevenementen niet meer georganiseerd mochten worden. Het bestuur heeft daarna besloten de tussenklassementen van de wedstrijdcategorieën vast te stellen als eindklassementen.

Ook in het komende seizoen zullen er minder wedstrijden zijn dan gepland. Hoeveel wedstrijden er uiteindelijk per categorie gelopen zullen worden, weten we nu nog niet. Het bestuur wil wel alvast duidelijkheid geven over het vaststellen van de eindklassementen:

• Als er in seizoen 2020/2021 minder dan 4 wedstrijden van een wedstrijdcategorie georganiseerd zijn, zullen er in die categorie geen klassementswinnaars worden vastgesteld. In dat geval zullen er in die categorie geen prijswinnaars, geen bekers en geen geldprijzen zijn.

Ongewijzigd:

• Voor het eindklassement van een categorie tellen de helft + 1 (naar beneden afgerond) van het aantal aangeboden wedstrijden van die categorie mee.

• Het maximaal aantal meetellende wedstrijden in een categorie is 7.

Uiteraard hopen we evenwel dat er voor elke wedstrijdatleet meer dan voldoende mooie wedstrijden in het verschiet liggen!