Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 2 november 2018

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 2 november 2018

Op vrijdag 2 november wordt vanaf 19.45 uur in Hotel/Congrescentrum Papendal de najaars-ALV van de Survivalrun Bond Nederland gehouden. Hierbij nodigt het SBN-bestuur je uit deze vergadering bij te wonen en we stellen jouw komst op prijs.

De benodigde stukken staan sinds 10 oktober hier gepubliceerd (klik op de blauwe button om alle documenten per stuk in te zien).

Vragen/opmerkingen over de gepubliceerde stukken ontvangen we graag uiterlijk 21 oktober 2018 op secretaris@survivalrunbond.nl. De vragen/opmerkingen zullen voorafgaande aan de ALV door het bestuur worden beantwoord en vervolgens ter inzage weer op de website worden gepubliceerd, zodat eenieder hiervan kennis kan nemen. De beantwoording vindt dus niet meer tijdens de ALV plaats.

We hopen ook jou te zien tijdens de ALV!