Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 20 april 2018

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 20 april 2018

Op vrijdag 20 april wordt vanaf 19.45 uur in Hotel/Congrescentrum Papendal de voorjaars-ALV van de Survivalrun Bond Nederland gehouden. Hierbij nodigt het SBN-bestuur je uit deze vergadering bij te wonen en we stellen jouw komst op prijs.

De benodigde stukken staan sinds 23 maart hier gepubliceerd (klik op de blauwe button om alle documenten per stuk in te zien).

Vragen/opmerkingen over de gepubliceerde stukken ontvangen we graag uiterlijk 4 april 2018 op secretaris@survivalrunbond.nl. De vragen/opmerkingen zullen voorafgaande aan de ALV door het bestuur worden beantwoord en vervolgens ter inzage weer op de website worden gepubliceerd, zodat eenieder hiervan kennis kan nemen. De beantwoording vindt dus niet meer tijdens de ALV plaats.

Hierbij nog even de agenda voor deze avond, je hebt als lid van de SBN vorige week ook een uitnodiging per mail hierover ontvangen. Hopelijk tot snel!