Reglementswijzigingen seizoen 2019-2020

Reglementswijzigingen seizoen 2019-2020

In de voorjaars-ALV op 19 april is er ingestemd met een aantal aanpassingen, welke gevolgen hebben binnen de survivalrun-wereld. De belangrijkste punten lichten wij hier voor je uit.

Startvolgorde

In seizoen 2018-2019 is de generieke licentie ingevoerd. Dit in combinatie met de topklasse maakte dat de wijze van startvolgorde bepaling die gehanteerd werd niet meer geschikt was.

In december is de werkgroep startvolgorde begonnen met het uitwerken van een nieuw systeem voor startvolgorde bepaling. Dit heeft geresulteerd in een startvolgorde aan de hand van de startranking.

Bij het finishen van een survivalrun in de wedstrijdcategorie krijg je een tweetal punten toebedeeld:

Punten voor het klassement;
Punten voor startranking.

Aan de wijze van klassementsopbouw veranderd niks. De punten voor startranking worden daarnaast toegekend aan de hand van de positie waar jij staat in de einduitslag van de survivalrun. Zo verdien je bij elke survivalrun in een wedstrijdcategorie punten die tot een totaal komen. Dit totaal wordt gedeeld door het aantal survivalruns waarin jij deze verzameld hebt. Het getal wat hier uitkomt is jouw punten aantal voor de startraking.

De startranking wordt gebaseerd op resultaten tot 365 dagen terug. Bij de startranking lijst kun jij ook zien welke survivalruns mee tellen en hoeveel punten deze opgeleverd hebben. De complete uiteenzetting van de punten aantallen en wijze van bepaling vind je in het Algemeen Reglement.

Persoonlijk begeleider

Survivalrun is een sport voor verschillende leeftijden en niveaus. Iedereen gaat op zijn of haar eigen niveau de strijd met de elementen aan. Zo zijn er deelnemers die een medische aandoening hebben (bijvoorbeeld diabetes of inspanningsastma), waardoor het deelnemen aan een survivalrun een extra uitdaging met zich meebrengt. Deze survivalrunners kunnen zelfstandig het parcours afleggen, maar hebben soms de hulp van een eigen begeleider nodig, bijvoorbeeld in het geval van een hypo of voor een pufje bij een astma-aanval. Deze begeleiding is in de praktijk niet altijd mogelijk, omdat een begeleider reglementair niet op het parcours mag komen. Hierdoor zien deze survivalrunners soms af van deelname.

Met de persoonlijk begeleider komt hier verandering in. Deze mag het parcours betreden en de deelnemer bijstaan waar dit nodig is. Om in aanmerking te komen voor een persoonlijk begeleider dien je een aanvraag in te dienen via het aanvraagformulier.

De exacte rechten en plichten van de persoonlijk begeleider en de deelnemer die begeleid wordt staan omschreven in artikel 3.17 van het Algemeen Reglement.

Digitaal ontvangen SURVIVALRUN magazine

Komend seizoen stappen we over naar het standaard digitaal verzenden van het magazine. Voordat deze wijziging doorgevoerd wordt ontvang je hier een mail over. Mocht je alsnog het magazine in de brievenbus willen krijgen dan kun je dit aangeven in je SBN-Ledenprofiel.

Contributie verhoging

De contributie voor een lidmaatschap bij de SBN zal per seizoen 2019-2020 omhoog gaan. Ook de lidmaatschapsgelden voor wedstrijdorganisaties en trainingsgroepen gaan omhoog.

Lidmaatschap: van €17,50 naar €20,-

Lidmaatschap trainingsgroep: van €95,- naar €110,-

Lidmaatschap wedstrijdorganisatie: van €140,- naar €160,-

Combinatie lidmaatschap trainingsgroep/wedstrijdorganisatie: van €165,- naar €195,-