Kwalificeren voor wedstrijdlicentie

Kwalificeren voor wedstrijdlicentie

Jeugd tot en met 17 jaar hoeft voor het aanvragen van een wedstrijdlicentie geen kwalificatieruns te lopen. Je wordt ingedeeld op leeftijd. De peildatum van je leeftijd is 1 september.

Wil je als volwassene deelnemen aan wedstrijden, dan gelden de volgende voorwaarden:
– je bent 18 jaar of ouder
– je bent lid van de SBN
– je hebt je gekwalificeerd via 5 kwalificatieruns

Je kwalificeert je als je vijf individuele survivalruns in de afstand van jouw voorgenomen wedstrijdcategorie met bandje finisht. Kwalificatieruns tellen alleen mee als je je met jouw SBN-lidnummer hebt ingeschreven voor een survivalrun.

In de wedstrijdkalender staan deze runs als kwalificatieruns aangegeven. Het totaal van vijf kwalificaties kun je in maximaal twee aaneengesloten seizoenen opbouwen. Jouw  wedstrijdlicentie is direct actief na aanvraag.

Lukt het niet 5 kwalificatieruns verdeeld over twee aaneengesloten seizoenen te behalen, dan vervallen de kwalificaties van het oudste seizoen. Een overzicht van jouw kwalificatieruns vind je in jouw SBN-profiel.

Wijzigen/stopzetten licentie

Je kunt jouw wedstrijdlicentiecategorie wijzigen tot 1 juli via jouw SBN-profiel. De wijziging gaat het volgende seizoen, op 1 september in. Binnen een seizoen wijzigen van wedstrijdlicentiecategorie is niet mogelijk.

Jouw licentie geldt voor één seizoen en wordt automatisch verlengd voor het volgende seizoen als je deze niet voor 1 juli stopzet. De kosten voor een wedstrijdlicentie bedragen voor jeugdleden € 10,00 per seizoen en voor volwassenen € 15,00. Zeg je later dan 1 juli jouw wedstrijdlicentie op, dan worden deze kosten ook in het nieuwe seizoen aan je doorberekend.

Bij jeugdleden wordt de JSR wedstrijdlicentie automatisch aangepast naar de categorie behorende bij de leeftijd op peildatum 1 september. Jeugdleden die 18 jaar worden gaan automatisch over naar de KSR categorie. Wil je liever gelijk van JSR overstappen naar MSR of LSR, dan kan je dit verzoek indienen bij aan het SBN bondsecretariaat.