Najaars ALV op 25 oktober

Najaars ALV op 25 oktober

Op vrijdag 25 oktober vanaf 19.45 uur houdt de SBN de najaars-ALV (Algemene Ledenvergadering) op Papendal. De agenda, notulen van de vorige ALV en alle stukken die worden besproken kun je lezen op deze website. Leden zijn van harte uitgenodigd om bij de ALV aanwezig te zijn.

Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:

Ontvangst (met koffie & thee) | 19.15 – 19.45 uur

 • Opening, mededelingen en notulen vorige ALV
 • Verslag commissies over het afgelopen seizoen door voorzitters van de commissies
 • Jaarverslag 2018/2019 door voorzitter
 • Jaarrekening 2018/2019 door penningmeester
 • Verslag kascommissie, en benoeming kascommissie voor komende 3 jaar
 • Verlening decharge over het gevoerde beleid en het financiële beleid
 • Verkiezing bestuursleden (besloten stemming)
 • Voorstel tot aanstellen van een directeur (besloten stemming)

Pauze

 • Uitslag verkiezingen + voorstel tot aanstellen directeur / aantreden bestuursleden
 • Voorstellen tot reglementswijzigingen
 • Normering koppelstukken en FAQ omtrent procedure
 • Afscheid vrijwilligers
 • Rondvraag
 • Sluiting rond 23.00 uur