“Wat is Survivalrun?” voor gemeentes

< Terug

Wat is Survivalrun?

Survivalrun is een veelzijdige buitensport, die hardlopen combineert met hindernissen. Het is een uitdagende sport waarbij kracht, conditie, souplesse, techniek en doorzettingsvermogen belangrijk zijn. Want naast het lopen en de hindernissen speelt ook de ‘strijd tegen de elementen’ een belangrijke rol. Water, wind en temperatuur kosten extra kracht tijdens een survivalrun. En survivalrun gaat altijd door: zomer en winter.

Tijdens een survivalrun leg je een grotendeels onverhard parcours hardlopend af. Paden, sloten, bossen, weilanden en af en toe een stukje asfalt. Onderweg neem je natuurlijke en opgebouwde hindernissen. Natuurlijke hindernissen zijn bijvoorbeeld duikers, omgevallen bomen en water. De opgebouwde hindernissen kunnen balken, netten, touwen, pakladders en allerlei combinaties ervan zijn. Ook boogschieten, houthakken en kajakken kun je tegenkomen tijdens een survivalrun.

In het hele land zijn er trainingslocaties onder auspiciën van de SBN te vinden. De Survivalrun Bond Nederland helpt wedstrijdorganisaties met verzekeringen, kennis en de organisatie omtrent trainingsgroepen en wedstrijden. Deelnemers van wedstrijden vallen onder de verzekering van de Survivalrun Bond. Ook vrijwilligers (tijdens de wedstrijddag alsmede tijdens de opbouw) vallen onder deze verzekering.

 

(Kaartje met alle trainingsgroepen en WO’s)

 

Wat brengt een Survivalrun in uw gemeente?

Wat brengt een survivalrun met zich mee voor de gemeente, het waterschap, Staatsbosbeheer en andere instanties?

– Toeloop honderden deelnemers en publiek.

Aan een survivalrun doen er zo’n 300 tot 1500 deelnemers mee, afhankelijk van welke wedstrijd je neemt. Relatief kleine wedstrijden zitten rond de 300/400 inschrijvingen, maar door de populariteit zien we dat veel runs al snel dicht tegen de 1000 deelnemers zitten of daar overheen gaan. Vaak heeft een wedstrijdorganisatie een maximum hieraan gesteld.

Daarnaast komt er natuurlijk publiek. Omdat een parcours vrij lang is worden toeschouwers ruim verdeeld over het parcours.

– Organisatie verkeersstroom en veiligheid, inzet verkeersregelaars.

Het kan goed voorkomen dat bepaalde wegen afgesloten moeten worden, of dat er verkeersregelaars aan te pas komen om deelnemers veilig over te laten steken. Wedstrijdorganisaties proberen in het loopparcours zoveel mogelijk wegen te vermijden. Het regelen van verkeersregelaars is een taak voor de wedstrijdorganisatie zelf. Er wordt zeer weinig tot geen gebruik gemaakt van wegen voor het parcours. De survivalrun gaat voornamelijk door en over onverhard terrein.

Het kan dus zijn dat voor de survivalrun een aantal wegen afgesloten moeten worden of dat het er verkeersregelaars staan die zorgen voor een veilige verkeerssituatie. In de praktijk gaat dit vaak om kleinere (land)wegen.

– Veilig en verantwoord gebruik open wateren

De wedstrijdorganisatie zorgt bij (diepe) waterdoorwadingen voor duikers/reddingswerkers die in het water liggen om de veiligheid van deelnemers te garanderen. Voor aanvang van een wedstrijd wordt de kwaliteit van het water bekeken en besloten of het water meegenomen wordt in het parcours. Mocht de waterstand door (extreme) regenval te hoog blijken, dan wordt de hindernis/doorwading of duiker uit de wedstrijd gehaald.

– Evenementen aanvraag

 

De wedstrijdorganisatie dient een vergunning te kunnen overleggen van desbetreffende gemeente waarin toestemming wordt verleend voor de survivalrun.

– Opbouw survivalrun parcours

 

Een survivalrun kan niet zonder hindernissen. In de weken voorafgaand aan de survivalrun worden de hindernissen door vrijwilligers van de organisatie opgebouwd. Meestal gebeurt dat in het weekend, en beginnen wedstrijdorganisaties zo’n 6 weken van tevoren met bouwen. Het is verstandig om hier goed overleg over te voeren. Hoe heeft de wedstrijdorganisatie dit gepland en waar dient rekening mee gehouden te worden.

 

De vrijwilligers die een survivalrun bouwen vallen tijdens de opbouwdagen onder de verzekering van de Survivalrun Bond.

 

 

Bij vragen is het altijd raadzaam om contact op te nemen met Survivalrun Bond Nederland.

 

De Bond is te bereiken:

 

Telefonisch (op werkdagen van 9:00 -16:00): +31 026 22 22 100

Email: bondsbureau@survivalrunbond.nl

Postadres: Papendallaan 60, 6816 VD Arnhem