Veiligheidsplan Template

< Terug

Het kan voorkomen dat vanuit de gemeente of een andere organisatie gevraagd wordt naar een veiligheidsplan. Dit om aan te tonen dat er een plan is bij eventuele calamiteiten, en dat erover nagedacht is.

Dit document is slechts een voorbeeld en dient aangepast te worden op de specificaties van het trainingsterrein of evenement waarvoor het gebruikt wordt. Er kunnen waar nodig aanvullingen in opgenomen worden. Sommige onderwerpen zullen meer aan de orde zijn bij een bepaalde trainingslocatie/evenement dan bij een ander. Zie het als een leidraad voor het opstellen van een veiligheidsplan.

Handig is om eerst het hele document door te nemen voordat het document ingevuld wordt!

Bij op- of aanmerkingen, graag een mail naar bondsbureau@survivalrunbond.nl.