Protest & Bezwaar

< Terug

Een deelnemer aan een survivalrun kan een protest indienen als hij/zij het niet eens is met de uitslag van de categorie waaraan hij/zij heeft deelgenomen. Is de deelnemer minderjarig, dan dient een ouder/verzorger het protest in.

Een protest kan op de wedstrijddag zelf bij de wedstrijdorganisatie worden ingediend, of binnen drie dagen na publicatie van de (voorlopige) uitslagen op onze website. Een protest na publicatie van de uitslagen dient te worden gemeld via het Protestformulier. Een protest op de wedstrijddag moet mondeling worden ingediend bij de jury/wedstrijdleider.

Indien een protest door de wedstrijdorganisatie wordt afgewezen, kan de deelnemer bezwaar aantekenen middels het Bezwaarformulier.

Bekijk het volledige stappenplan voor protest & bezwaar hier.