Duurzaamheid

< Terug

Bij survivalrun draait het om de strijd tegen de elementen. Het is een sport die plaatsvindt te midden van de natuur, waarbij de aandacht ook uit moet gaan naar duurzaamheid. Met de ambitie om actief bij te dragen aan duurzaamheid onderzoekt de Survivalrun Bond Nederland momenteel mogelijkheden voor verbetering. Om deze reden werd in 2021 de Commissie Duurzaamheid in het leven geroepen.

Deze commissie streeft ernaar duurzaamheid binnen de survivalrun te bevorderen. Concreet richt zij zich op het identificeren van gebieden waar verbeteringen mogelijk zijn, variërend van het beheer van afval tijdens wedstrijden tot het gebruik van duurzame materialen bij de constructie van hindernissen. Het uiteindelijke doel is niet alleen om de sport zelf te verduurzamen, maar ook om bewustwording te creëren onder deelnemers, trainingsgroepen, wedstrijdorganisaties en toeschouwers.

De Survivalrun Bond Nederland beschouwt de Commissie Duurzaamheid als een cruciale stap richting een toekomst waarin de sport niet slechts een uitdagende fysieke activiteit is, maar tevens een voorbeeld van verantwoord en duurzaam handelen in harmonie met de natuur.


Webinar Duurzaamheid

De Commissie Duurzaamheid heeft een webinar georganiseerd waarin een overzicht wordt gegeven van de eerste bevindingen uit het rapport dat begin 2023 is gepubliceerd. Tevens worden de eerste adviezen aan de Survivalrun Bond Nederland toegelicht. Momenteel wordt er op veel onderwerpen meer praktisch onderzoek verricht. Alle belanghebbenden binnen de survivalrunsport worden aangemoedigd stappen te ondernemen in de richting van een duurzamere sport met minder impact op de natuur.


Neem contact op

Heb jij ideeën hoe we survivalrun kunnen verduurzamen of vragen voor de commissie? Stuur dan een mailtje naar de Commissie Duurzaamheid: duurzaamheid@survivalrunbond.nl.