Jeugdtrainingsboekje

Er rust een grote verantwoordelijkheid op jeugdtrainers. In tegenstelling tot volwassen, die verantwoordelijk zijn voor hun eigen doen en laten, worden kinderen door de ouders aan de trainer toevertrouwd. Specifieke informatie over jeugdtrainingen is in mindere mate voorhanden, vandaar dat de informatie in dit boekje met name gericht is op het trainen van de jeugd. De survivalrunsport is een jonge sport waardoor er (nog) geen wetenschappelijk onderbouwd trainingsadvies beschikbaar is. De survivalrunsport is zich op het moment stevig aan het ontwikkelen, zowel in de breedte (aantal deelnemende organisaties) als in dediepte (professionalisering). De laatste jaren kent de SBN ook een grote groei van het aantalleden, waaronder veel jeugdatleten. Er zijn in Nederland en België veel autodidactische atleten en trainers die, eventueel in combinatie met een professionele sportopleiding, in bezit zijn van specifieke survivalrunkennis. Zij doen voor zichzelf en met elkaar onderzoek naar de meest effectieve manier om hindernissen te nemen en de beste en snelste manier om een survivalrun te lopen. De schrijvers van de hoofdstukken kregen, allen van uit hun eigen deskundigheid, de uitdagende taak deze specifieke kennis en ervaringen met betrekking tot trainingsmethodes te verzamelen. Vervolgens hebben zij de informatie gekoppeld aan bestaande theorieën en kennis van andere sporten, dit steeds in relatie tot de jeugd van acht tot achttien jaar.

De punten die in elk hoofdstuk de basis vormen zijn:

  1. Met welke aspecten moet de (survivalrun)trainer rekening houden betreffende de lichamelijke, emotionele en sociale ontwikkelingen van de jeugd en van uit het medische perspectief.
  2. Welke specifieke risico’s en mogelijkheden zijn er voor jeugdatleten?
  3. Het vertalen van bestaande kennis van de trainingsleer naar survivalruntechnieken specifiekvoor de jeugd.

Via onderstaand formulier is het jeugdtrainingsboekje aan te vragen.