Moeten we als trainingsgroep onze trainingsdagen en -tijden aan de SBN doorgeven?

Om de gegevens op onze website up-to-date en juist te kunnen vermelden, ontvangen we graag de trainingstijden en -dagen zoals binnen de trainingsgroepen van toepassing zijn. Trainingen welke plaatsvinden onder begeleiding van deskundige trainers aangesteld door jullie bestuur vallen onder onze auspiciën, er is nog geen vormeis verplichting voor trainers voor jeugd en/of volwassenen. Als bestuur van de trainingsgroep bepaal je en leg je vast dat jullie trainers deskundig genoeg zijn om leiding te geven bij trainingen.