Extra ALV op 2 juli

Extra ALV op 2 juli

In de recente voorjaars-ALV van 19 april is besloten een extra ALV in te lassen waarin een besluit wordt genomen over de startvolgorde bij wedstrijden. Een werkgroep heeft de afgelopen maanden samen met het bestuur gewerkt aan een systeem om de startvolgorde bij survivalruns te verbeteren. Door dit systeem als voorstel in een extra ALV ter stemming te brengen, hopen we vanaf de start van seizoen 2019/2020 al gebruik te kunnen maken van het nieuwe startvolgordesysteem.

Dinsdag 2 juli zal vanaf 19.45 uur in Hotel/Congrescentrum Papendal de extra ALV van de Survivalrun Bond Nederland gehouden worden. Hierbij nodigen we je uit deze vergadering bij te wonen en we stellen jouw komst op prijs.

De benodigde stukken staan vanaf 18 juni op onze website gepubliceerd. Vragen/opmerkingen over de gepubliceerde stukken ontvangen we graag voor 25 juni 2019 op secretaris@survivalrunbond.nl. De vragen/opmerkingen zullen tijdens de ALV op 2 juli beantwoord worden.

Agenda:

Ontvangst (met koffie & thee) 19.15u

Opening en mededelingen 19.45u

Toelichting systeem van startvolgorde bepaling

Antwoorden op ingezonden vragen en opmerkingen

Stemming over voorstel

Sluiting 21.30u

We hopen ook jou te zien op 2 juli!