Een bijzondere ALV

Een bijzondere ALV

Op 30 oktober werd voor het eerst in de historie van de SBN een digitale ALV georganiseerd. Met ruim 70 deelnemers was het een geslaagde digitale editie van de najaars-ALV. Maar niet alleen het digitale aspect maakte deze ALV bijzonder.

Wisseling van de wacht

Tijdens de ALV namen wij afscheid van twee bestuursleden. Penningmeester Carel Wolters nam na vijf jaren bestuurslidmaatschap afscheid. Carel heeft altijd met veel tijd en inzet de functie van penningmeester op zich genomen. Carel gaf de aanzet tot modernisering van de administratie en introduceerde o.a. het gebroken boekjaar en kwartaalrapportages. Door Carel, die tevens voorzitter was van de Commissie Financiële & Juridische Zaken, kregen het bestuur en de leden een beter inzicht in de financiële gezondheid van de SBN.

Naast Carel trad ook Teun de Laat af. Teun heeft zich gedurende twee volledige termijnen als bestuurslid Pr & Communicatie ingezet voor de SBN. Voorafgegaan en gecombineerd met het hoofdredacteurschap van het bondsmagazine SURVIVALRUN. Daarnaast was Teun voorzitter van de van de Commissie Pr & Communicatie. De SBN is Teun zeer erkentelijk voor alle tijd en energie die hij in zijn verschillende rollen aan de SBN geschonken heeft.

Beide heren zijn in het zonnetje gezet en door de voorzitter benoemd tot lid van verdienste. Ook Mark Huizinga, die vorig jaar aftrad als voorzitter en de functie van directeur bij de SBN op zich nam, is benoemd tot lid van verdienste. De SBN dankt jullie voor jullie jarenlange, belangeloze inzet!

Nieuwe gezichten

De leegte van de twee vertrekkende bestuursleden werd direct meer dan opgevuld door vier toetreders tot het bestuur! Marco Stoute (penningmeester), Lenneke van der Heide (algemeen bestuurslid), Ron van Ommeren (bestuurslid ICT) en Nynke de Jong (bestuurslid Pr & Communicatie) komen het bestuur versterken. Met een ledenbestand dat voor 32% uit dames bestaat, zijn wij verheugd dat na jaren weer twee dames in het bestuur zitting nemen. Wij wensen de vier nieuwe bestuursleden veel succes en plezier in hun nieuwe rol!

De nieuwe bestuursleden stellen zich graag aan je voor in de onderstaande video.

 

Terugblik op seizoen 2019/2020

De najaars-ALV stond in het teken van seizoen 2019/2020. De ALV keurde het jaarverslag en jaarrekening goed en verleende decharge over het gevoerde (financiële) beleid. Daarnaast werd er ook al een beetje vooruit gekeken met het aangenomen voorstel voor de Basis Survivalrun, die in seizoen 2021/2022 van start zal gaan.

In een later nieuwsbericht zal de ALV samengevat worden.