Coronavirus en survivalrun

Coronavirus en survivalrun

Laatste update 21/02/2022 – 13.15

Wijzigingen: aanpassing corona maatregelen verwerkt.

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten. In dit nieuwsbericht delen we de meeste actuele stand van zaken.

Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus geraakt, zo ook de sport.

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Inmiddels zitten wij in de fase dat er meer mogelijk is, echter zijn er nog altijd maatregelen van kracht.

NOC*NSF is samen met de sportbonden in gesprek met de Rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe we stap voor stap naar een veilige en verantwoorde situatie toe kunnen waarin sport en sportevenementen doorgang kunnen vinden. NOC*NSF biedt een compleet overzicht van maatregelen voor de sport aan in het Protocol Verantwoord Sporten. Neem ook vooral een kijkje bij de FAQ.

Maatregelen per 18 februari

Voor de binnen- en buitensport gelden geen restricties meer voor wat betreft openingstijden en groepsgrootte, al dient er wel rekening te worden gehouden met de anderhalve meter afstandsregels die verplicht zijn als die de sportbeoefening niet in de weg staat.

Publiek is welkom en sportkantines zijn mogen open tot 01.00 uur. De inzet van het CTB geldt nog voor binnenruimtes.

Inzet Coronatoegangsbewijs (CTB) bij trainingen

Bij sporten op binnensportlocaties is er voor sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs vereist. Voor de buitensport geldt dat alleen voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras.

Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers.

Het complete overzicht aan maatregelen voor de sport tref je aan in het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF. Neem ook vooral een kijkje bij de FAQ.

Instroomeis van behaalde bandjes voor ATS en BTS cursus tijdelijk verlaagd.

Het bestuur heeft besloten de instroomeis van 1 gelopen survivalrun met behoud van bandje voor de ATS-cursus tot nader order op te schorten, omdat er vanwege de corona geen survivalruns zijn. We gaan er vanuit dat de deelnemer die zich aanmeldt affiniteit heeft met onze sport en gemotiveerd is om binnen afzienbare tijd, zodra mogelijk, een survivalrun uit te lopen.

Voor de BTS-cursus geldt dat de instroomeis tijdelijk is verlaagd van 5 naar 3 gelopen survivalruns met behoud van bandje.

Voor zowel ATS als BTS geldt dat het certificaat pas kan worden toegekend als het vereiste aantal survivalruns met behoud van bandje gelopen is, dus voor ATS 1 en voor BTS 5.

Kwalificatiepunten

Een ieder die aan het kwalificeren is zal tegemoet gekomen worden. Gedurende seizoen 2021/2022 volstaan 4 kwalificatiepunten voor het afsluiten van een licentie.

De volgende survivalruns in seizoen 2021/2022 zijn afgelast:

Meer informatie omtrent de afgelasting ontvangen deelnemers via berichtgeving van de desbetreffende wedstrijdorganisatie. Wij doen een beroep op jou als deelnemer om begrip te tonen voor de situatie waar onze wedstrijdorganisaties zich in bevinden.

Tal van vrijwilligers zijn een jaar lang in touw om de survivalrun op te organiseren. En dit alles zonder vergoeding of winst oogmerk. Gezien de huidige situatie zijn zij genoodzaakt over te gaan tot afgelasting met alle, financiële, gevolgen van dien. In de aanloop naar de survivalrun is jouw deelnemersgeld reeds besteed aan zaken als wedstrijdshirt, keuring, materiaal inkoop en tal van andere posten. Het is dan ook voor de wedstrijdorganisatie veelal onmogelijk over te gaan tot restitutie van het deelnemersgeld.

Er is hier sprake van een overmachtssituatie waar ook zij geen grip op hebben. We rekenen op jullie begrip voor onze wedstrijdorganisaties.

Protocol Verantwoord Survivalruns Organiseren

Wij zetten ons er voor in om op een veilige en verantwoorde wijze survivalruns te organiseren, binnen de geldende maatregelen van de Rijksoverheid. Wij streven ernaar wedstrijdorganisaties (WO’s) handvatten te bieden om de veiligheid en gezondheid van al deze betrokkenen zoveel als mogelijk te beschermen.

De handvatten en adviezen zijn gebundeld in het Protocol Verantwoord Survivalruns Organiseren. Het protocol is aan verandering onderhevig, hier tref je te alle tijde de meest actuele versie aan.

Naast het protocol staan er ook extra documenten met voorbeelden en aanvullende adviezen. Naast deze adviezen bieden wij ook corona hesjes (25) en banners (30) aan, deze kun je aanvragen bij de aanvraag van het promotiepakket.

Update 21 februari: Onderstaande documentatie blijft beschikbaar maar is niet actueel in de huidige situatie. Dit in verband met de huidige versoepelingen die geen extra documentatie vereisen.

Download Protocol Verantwoord Survivalruns Organiseren.

 

Download bijlage 1: inschrijvingen

Download bijlage 2: start-finishterrein

Download bijlage 3: prijsuitreiking

Download bijlage 4: coronatoegangsbewijs

Download bijlage 5: registratie & gezondheidscheck

Corona documentatie WO’s pdf

Corona documentatie WO’s Word

Presentatie WO bijeenkomst juni 2021

Presentatie WO bijeenkomst augustus 2021

Presentatie WO bijeenkomst oktober 2021

Presentatie WO bijeenkomst november 2021

Presentatie WO bijeenkomst december 2021

Vragen?

Bij vragen omtrent het coronavirus verzoeken wij je contact op te nemen per mail, bondsbureau@survivalrunbond.nl.