Coronavirus en survivalrun

Coronavirus en survivalrun

Laatste update 26/05/2020 – 09.45

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten. In dit nieuwsbericht delen we de meeste actuele stand van zaken.

Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus geraakt, zo ook de sport.

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.

Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.

NOC*NSF is samen met de sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

 

Video opnames door Survivalruncoaches.

Vanaf 11 mei mogen trainingen weer opgestart worden

Vanaf 11 mei mag er weer buiten getraind worden! Daarbij moeten de hygiënemaatregelen van het RIVM worden gevolgd. Voor iedereen van af 12 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden, voor de jeugd tot en met 12 jaar geldt dat niet. Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers en kantine/horeca blijven gesloten.

De regie bij het weer openstellen va de sportfaciliteiten voor ligt bij de gemeente die daar afspraken over maken met de clubs en de sportparken. Het beleid hierin kan per gemeente verschillen.

NOC*NSF en de Vereniging Sport & Gemeenten (VSG) hebben een Sportprotocol opgesteld waar trainingsgroepen naar dienen te conformeren. Naast het Sportprotocol geven wij als SBN een aantal aanvullende adviezen.

Seizoen 2019/2020 en kwalificatiepunten

Seizoen 2019/2020 is abrupt tot stilstand gekomen. Een eind van het seizoen zoals we dat gewend zijn met een laatste survivalrun en aansluitend de beker uitreiking zit er dit seizoen, helaas, niet in. Het bestuur heeft in overleg met de commissie Wedstrijdzaken besloten dat het huidige tussenklassement als eindklassement opgemaakt wordt.

Er vind geen bekeruitreiking plaats. Aanvullende informatie zal aan de podiumkandidaten verstrekt worden.

Een ander vraagstuk zijn de kwalificatiepunten. Een ieder die aan het kwalificeren is zal tegemoet gekomen worden. Van 1 mei tot 31 december volstaan 4 kwalificatiepunten voor het afsluiten van een licentie.

De volgende survivalruns zijn afgelast:

Meer informatie omtrent de afgelasting ontvangen deelnemers via berichtgeving van de desbetreffende wedstrijdorganisatie. Wij doen een beroep op jou als deelnemer om begrip te tonen voor de situatie waar onze wedstrijdorganisaties zich in bevinden.

Tal van vrijwilligers zijn een jaar lang in touw om de survivalrun op te organiseren. En dit alles zonder vergoeding of winst oogmerk. Gezien de huidige situatie zijn zij genoodzaakt over te gaan tot afgelasting met alle, financiële, gevolgen van dien. In de aanloop naar de survivalrun is jouw deelnemersgeld reeds besteed aan zaken als wedstrijdshirt, keuring, materiaal inkoop en tal van andere posten. Het is dan ook voor de wedstrijdorganisatie veelal onmogelijk over te gaan tot restitutie van het deelnemersgeld.

Er is hier sprake van een overmachtssituatie waar ook zij geen grip op hebben. We rekenen op jullie begrip voor onze wedstrijdorganisaties.

De volgende bijeenkomsten georganiseerd door de SBN worden afgelast:

Vragen?

Bij vragen omtrent het coronavirus verzoeken wij je contact op te nemen per mail, bondsbureau@survivalrunbond.nl. Gelieve niet te bellen bij vragen.