Coronavirus en survivalrun

Coronavirus en survivalrun

Laatste update 30/07/2020 – 13.45

De ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Deze ontwikkeling raakt velen in Nederland, niet in de laatste plaats de patiënten en hun naasten. In dit nieuwsbericht delen we de meeste actuele stand van zaken.

Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus geraakt, zo ook de sport.

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico lopen zo veel mogelijk afschermen. Sporters, trainers, coaches, zzp-ers, clubs, bonden en ook andere sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote financiële gevolgen.

Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van deze noodzakelijke maatregelen samen te dragen. De solidariteit is groot.

Het is goed om te zien dat om ons heen bij de verschillende overheden hard gewerkt wordt aan het voorkomen van te grote negatieve gevolgen van de genomen maatregelen.

NOC*NSF is samen met de sportbonden in gesprek met de rijksoverheid en de gemeenten om te bezien hoe de nu door hen gecreëerde noodmaatregelen en noodfondsen er aan kunnen bijdragen dat de sport in Nederland ook na deze crisis haar grote maatschappelijke functie weer snel op kan pakken.

 

Video opnames door Survivalruncoaches.

Situatie per 1 juli

Per 1 juli is er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

De versoepeling houdt in dat er tijdens het sporten geen afstand meer gehouden hoeft te worden. Ons advies is om waar mogelijk de 1,5 meter afstand wel te waarborgen. Op deze wijze beperken we gezamenlijk het verspreidingsrisico.

Bij alle activiteiten buiten het sporten om: douchen, napraten, naar huis fietsen, enzovoort. dient de 1,5 meter afstand geborgd te worden!

Douches en kleedruimtes mogen per 1 juli weer gebruikt worden. Voor allen boven de 18 jaar geldt: houd 1,5 meter afstand!

Per 1 juli mogen ook kantines weer open bekijk hiervoor de checklist opstart sportkantines.

Aanvullende informatie, tips en adviezen tref je aan in het Sportprotocol van NOC*NSF.

Kwalificatiepunten

Seizoen 2019/2020 is abrupt tot stilstand gekomen. Een eind van het seizoen zoals we dat gewend zijn met een laatste survivalrun en aansluitend de beker uitreiking zit er dit seizoen, helaas, niet in. Het bestuur heeft in overleg met de commissie Wedstrijdzaken besloten dat het huidige tussenklassement als eindklassement opgemaakt wordt.

Er vind geen bekeruitreiking plaats. Aanvullende informatie zal aan de podiumkandidaten verstrekt worden.

Een ander vraagstuk zijn de kwalificatiepunten. Een ieder die aan het kwalificeren is zal tegemoet gekomen worden. Van 1 mei tot 31 december volstaan 4 kwalificatiepunten voor het afsluiten van een licentie.

De volgende survivalruns in seizoen 2020/2021 zijn afgelast:

Meer informatie omtrent de afgelasting ontvangen deelnemers via berichtgeving van de desbetreffende wedstrijdorganisatie. Wij doen een beroep op jou als deelnemer om begrip te tonen voor de situatie waar onze wedstrijdorganisaties zich in bevinden.

Tal van vrijwilligers zijn een jaar lang in touw om de survivalrun op te organiseren. En dit alles zonder vergoeding of winst oogmerk. Gezien de huidige situatie zijn zij genoodzaakt over te gaan tot afgelasting met alle, financiële, gevolgen van dien. In de aanloop naar de survivalrun is jouw deelnemersgeld reeds besteed aan zaken als wedstrijdshirt, keuring, materiaal inkoop en tal van andere posten. Het is dan ook voor de wedstrijdorganisatie veelal onmogelijk over te gaan tot restitutie van het deelnemersgeld.

Er is hier sprake van een overmachtssituatie waar ook zij geen grip op hebben. We rekenen op jullie begrip voor onze wedstrijdorganisaties.

Protocol Verantwoord Survivalruns Organiseren

Op 1 september start seizoen 2020/2021. Wij zetten ons er voor in om vanaf 1 september op een veilige en verantwoorde wijze survivalruns te organiseren, binnen de dan geldende maatregelen van de Rijksoverheid. Wij streven ernaar wedstrijdorganisaties (WO’s) handvatten te bieden om de veiligheid en gezondheid van al deze betrokkenen zoveel als mogelijk te beschermen.

De handvatten en adviezen zijn gebundeld in het Protocol Verantwoord Survivalruns Organiseren. Het protocol is aan verandering onderhevig, hier tref je te alle tijde de meest actuele versie aan.

Naast het protocol zullen er ook spoedig aanvullende documenten volgen met voorbeelden en aanvullende adviezen.

Download Protocol Verantwoord Survivalruns Organiseren.

 

Download bijlage 1: inschrijvingen

 

Vragen?

Bij vragen omtrent het coronavirus verzoeken wij je contact op te nemen per mail, bondsbureau@survivalrunbond.nl. Gelieve niet te bellen bij vragen.