Aftrap bestuurlijke vernieuwing

Aftrap bestuurlijke vernieuwing

Het bestuur van de Survivalrun Bond Nederland heeft een eerste stap gezet in het analyseren en verbeteren van de bestuurlijke structuur. De aftrap vond afgelopen zaterdag plaats op Papendal.

In de afgelopen jaren heeft de SBN een indrukwekkende groei doorgemaakt. Het ledenaantal steeg van een bescheiden 4.700 in 2013 naar een indrukwekkende 16.000 in 2023. En de groei is niet alleen zichtbaar bij de ledenaantallen; ook de organisatie zelf heeft deels een transformatie ondergaan. Van een sportbond zonder werkorganisatie is de SBN uitgegroeid tot een professionele organisatie met maar liefst 10 toegewijde medewerkers goed voor zo’n 4 fte in 2024.

De SBN is door die indrukwekkende groei toe aan een volgende stap. Echter, de huidige manier waarop de bond als organisatie is vormgegeven en de structuur van het bestuur en bondsbureau remt de verdere ontwikkeling van de sport. Jochem legt uit: “We merken nu dat de huidige bestuursvorm niet meer aansluit bij de organisatie. Dit vertaalt zich in een gebrek aan slagkracht en wendbaarheid, gebrek aan inzicht in welk orgaan van de organisatie welke zeggenschap heeft en de vraag of we de legitimiteit van ons handelen goed hebben geborgd.”

De huidige opzet van de ALV is een goed voorbeeld hiervan. Bij deze halfjaarlijkse bijeenkomsten is iedereen welkom, vergelijkbaar met de ledenvergaderingen van jouw lokale trainingsgroep. Op de SBN-ALV’s zien we echter een opkomst van slechts 30 tot 70 leden, wat bij een ledenaantal van 16.000 slechts een vertegenwoordiging van 0,5% is. Desondanks worden bepaalde voorstellen tijdens de ALV aangenomen op basis van de stemming van deze 0,5%-vertegenwoordiging. De kritische vraag die het bestuur zich heeft gesteld is of dit kleine aantal leden wel representatief is voor de gehele ledenpopulatie? En of het niet tijd is voor een andere vorm van ledenvertegenwoordiging?

Aftrap
Om de SBN een handje te helpen bij het vormgeven van deze bestuurlijke vernieuwing, is de hulp ingeroepen van Theo Fledderus. Theo brengt een schat aan ervaring met zich mee op het gebied van sportbestuur, mede dankzij zijn voorgaande rol als directeur bij NOC*NSF en zijn betrokkenheid bij verschillende sportbonden als bondsdirecteur. Ook krijgt de SBN actieve ondersteuning vanuit NOC*NSF, met Femke Frieling als projectleider. Femke is geen vreemde voor de SBN; ze is accountmanager van de SBN bij NOC*NSF en beschikt over een strategische achtergrond die goed aansluit bij de behoeften van de SBN. Jochem: “Wij zijn erg blij dat we tijdens dit project kunnen rekenen op de expertise van Theo en Femke. Samen met het bestuur hebben we veel vertrouwen in de positieve impact die deze bestuurlijke vernieuwing zal hebben op de toekomst van de SBN.”

Het startschot klonk voor het bestuur op zaterdag 27 januari, met de eerste bijeenkomst op Papendal. Het doel was om nader kennis te maken met Theo en gezamenlijk een beeld te vormen over de huidige situatie van de SBN en het gewenste toekomstbeeld te schetsen, hierbij kijken naar de inrichting van de SBN, de rolverdeling tussen bestuur en bondsbureau en wijze van ledenvertegenwoordiging.

Voorzitter Mark Ribbers geeft aan dat het bestuur naar de volgende stap voor de organisatie van de bond wil: “We zien dat we qua manier van werken in onze groeiende bond aan het vastlopen zijn. We willen als bestuur in een meer strategische rol komen. Ook aan onze democratie valt het één en ander te verbeteren. Dat betekent ook dat het bondsbureau een steviger rol krijgt. Daar worden we allemaal beter van.” Jochem spreekt van een geslaagde start: “Het was een plezierige kennismaking, en samen hebben we waardevolle inzichten opgedaan. We zijn enthousiast om nu door te pakken en de volgende stap te zetten binnen onze organisatie.”

De komende periode zal het traject verder vorm krijgen.

Klankbordgroep
Er zal een klankbordgroep worden samengesteld bestaande uit leden van de SBN, die waardevolle input zullen leveren voor de uitwerking van de bestuurlijke vernieuwing. De eerstvolgende stap is dat het bestuur aan de slag gaat om de opdracht van deze klankbordgroep te formuleren en een profiel van leden op te stellen voor deze klankbordgroep, zodat er gericht geworven kan worden. Heb je interesse om deel te nemen aan deze klankbordgroep? Maak dit dan kenbaar door een e-mail te sturen naar directeur@survivalrunbond.nl. Uiteindelijk zal het bestuur een definitieve selectie maken voor de klankbordgroep.

Gedurende het proces zullen we regelmatig updates op onze website plaatsen, zodat onze leden op de hoogte blijven van de voortgang. Het doel is om tijdens de najaars-ALV van 2024 de eerste resultaten te delen.