Sociale veiligheid binnen survivalrun

< Terug

Als Survivalrun Bond Nederland streven we ernaar dat onze leden plezierig en in een veilige omgeving kunnen genieten van survivalrun. Zonder grensoverschrijdend gedrag. Dat begint bij een goede basis. Daarom moedigen we onze trainingsgroepen aan om aan de slag te gaan met de 4 V’s voor veiligheid. Deze 4 V’s bieden een stevig fundament voor trainingsgroepen rondom sociale veiligheid. Als je hieraan voldoet, ben je goed op weg!

Wat zijn deze 4 v’s?

  1. Verenigingsbrede gedragscode
  2. Vertrouwenscontactpersoon op de club
  3. Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers
  4. Vakkundig geschoolde trainers-coaches

 

Hieronder kan je meer informatie vinden over de 4 V's.


Verenigingsbrede gedragscode

 

Welk gedrag wordt er van leden verwacht tijdens een survivalrun? Wat zijn de acceptabele handelingen langs het parcours, tijdens trainingen en wedstrijden en online? En welk gedrag moet ten alle tijden vermeden worden? Een gedragscode dient als leidraad en is daarom een cruciaal onderdeel van het clubbeleid met betrekking tot gewenst en ongewenst gedrag tijdens survivalruns.

Het is van essentieel belang dat de gedragscodes duidelijk en effectief gecommuniceerd worden, zodat leden, vrijwilligers en andere betrokkenen binnen de trainingsgroep goed op de hoogte zijn van de verwachtingen. Dit zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van wat als gepast wordt beschouwd en tevens minimaliseert het eventuele onzekerheden wanneer er sprake is van ongewenst gedrag dat ter discussie gesteld moet worden.

Klik hier voor meer informatie over hoe je jouw eigen gedragscode kan opstellen.

Vertrouwenscontactpersoon op de club

 

Een vertrouwenscontactpersoon speelt een cruciale rol in de survivalrun-gemeenschap door een toegankelijk aanspreekpunt te zijn voor vragen, zorgen of mogelijke meldingen. Zij bieden ondersteuning bij incidenten die verband houden met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, intimidatie, agressie, en discriminatie. Daarnaast dragen vertrouwenscontactpersonen bij aan preventieve maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag en helpen zij bij de implementatie van richtlijnen, zoals de gedragscode.

Hoe vind je de juiste vertrouwenscontactpersoon? Klik hier voor meer informatie en tips.


Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers

 

Survivalrunorganisaties kunnen kosteloos een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen voor vrijwilligers die actief zijn binnen de vereniging en werken met kwetsbare groepen, dankzij de gratis VOG-regeling. Een VOG is een document dat aantoont dat een persoon geen strafblad heeft of dat dit geen belemmering vormt voor het uitoefenen van specifieke taken of functies. De gratis VOG-regeling vormt een essentieel onderdeel van het streven naar een sociaal veilig beleid binnen de trainingsgroep.

Klik hier voor meer informatie over VOG.

Vakkundig geschoolde trainers-coaches

 

Survivalruntrainers spelen een cruciale rol in het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag binnen de sport. Ze kunnen positief gedrag aanmoedigen en negatief gedrag voorkomen of bespreekbaar maken. Het is van belang dat survivalruntrainers, met name degenen die werken met kwetsbare deelnemers, bekend zijn met hoe zij deze rol effectief kunnen vervullen. Dit kan worden bereikt door middel van cursussen, trainingen of e-learningmodules waarin aandacht wordt besteed aan pedagogiek en integriteit. Als trainingsgroep kun je ervoor zorgen dat survivalruntrainers beschikken over deze kennis door hen te stimuleren om dergelijke cursussen of trainingen te volgen. Dit draagt niet alleen bij aan een sociaal veilige sportomgeving voor deelnemers, maar zorgt ook voor meer plezier en kwaliteit tijdens de trainingen.

Klik hier voor meer informatie. En kijk ook eens naar de aangeboden trainingscursussen die de SBN aanbiedt.


Meer informatie

 

Op de website van NOC*NSF staat meer informatie over de 4 V’s, bijvoorbeeld hoe trainingsgroepen deze in kunnen voeren, de High5! stappenplan en handige tips, tools en goede voorbeelden. Het beschikbare materiaal en informatie kan je gebruiken om bijvoorbeeld je website in te richten, voor het inplannen van communicatiemomenten, maar ook om kritisch binnen de organisatie te kijken of er op dit moment al voldoende informatie is over sociale veiligheid.